Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Ubezpieczenia: szkodę można zgłosić przez Facebooka

sxc.hu
Ubezpieczyciele coraz częœciej korzystajš z nowych technologii. W Warcie szkodę można zgłosić przez Facebooka.

W cieszšcej się opiniš zachowawczej branży ubezpieczeniowej pojawiła się kolejna nowoœć. Warta umożliwiła przeprowadzenie całego procesu likwidacji szkód mobilnie, bez koniecznoœci wizyty likwidatora, a nawet i rozmowy telefonicznej.

Rozmowa z robotem

Warta długo nie otwierała profilu na Facebooku, ale gdy już to zrobiła, to z impetem. Ubezpieczyciel od razu zaoferował klientom możliwoœć zgłaszania szkody przez należšcy do tego serwisu komunikator Messenger. Dzięki temu klient posiadajšcy smartfona może przejœć przez proces likwidacji wyłšcznie przez internet.

– Statystyki potwierdzajš, że klienci w Polsce stajš się coraz bardziej mobilni, oczekujšc tego samego od firm. Naszym zdaniem kluczowym momentem relacji klient–ubezpieczyciel jest likwidacja szkód, dlatego jesteœmy prekursorem we wprowadzaniu rozwišzań mobilnych w tym zakresie – mówi Rafał Stankiewicz, wiceprezes Warty.

Klienci odwiedzajšcy profil Warty w aplikacji Messenger mogš obecnie skorzystać z chatbota, który zapewnia szybkš odpowiedŸ na kluczowe pytania dotyczšce ubezpieczeń i likwidowanej szkody. W przypadku pojawienia się zbyt skomplikowanych pytań chatbot przełšcza automatycznie rozmowę do konsultanta Warty.

Z nowego rozwišzania mogš skorzystać nie tylko klienci Warty, ale także poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych przez sprawców majšcych OC komunikacyjne u tego ubezpieczyciela. W tym przypadku jednak przy użyciu aplikacji uda się zlikwidować proste szkody. Poszkodowany, który chce skorzystać z auta zastępczego albo otrzymać zwrot pieniędzy za utratę wartoœci handlowej pojazdu, musi skontaktować się z ubezpieczycielem w inny sposób.

Towarzystwa idš z duchem czasu

Warta dobrze sobie radzi z nowatorskimi rozwišzaniami stosowanych po szkodzie. Od półtora roku ma mobilnego asystenta likwidacji szkód, za którego poœrednictwem klienci mogš sami wyliczyć wartoœć odszkodowania. Kilku innych ubezpieczycieli także wprowadziło takie aplikacje mobilne, a kolejni majš takie plany.

W Axa klienci majš możliwoœć skorzystania z oględzin pojazdu po stłuczce przy użyciu specjalnej aplikacji na smartfon lub tablet (Auto Online Inspection). – Nasz pracownik instruuje klienta w czasie rzeczywistym, w jaki sposób powinien pokazać uszkodzenia przy stłuczce albo jakie zdjęcia przysłać przy zakupie polisy autocasco. Skracamy w ten sposób czas i ograniczamy koszty zarówno likwidacji, jak i wystawienia polisy – tłumaczy Aleksandra Leszczyńska, rzecznik prasowy ubezpieczyciela.

Aplikację mobilnš – Smart – do likwidacji szkody stosuje także Uniqa. Umożliwia ona klientom przesłanie do ubezpieczyciela w czasie rzeczywistym zdjęć obrazujšcych uszkodzone mienie. Rozwišzanie to znalazło zastosowanie podczas niedawnych nawałnic. Smartfony przydadzš się także klientom PZU, którzy przy pomocy aplikacji mobilnej mogš m.in. zamówić usługi assistance i sprawdzić status zgłoszonej szkody.

Więcej pomysłowoœci towarzystwa wkładajš w dystrybuję polis i na tym etapie nowe technologie sš stosowane jeszcze częœciej. Allianz sprzedaje ubezpieczenia komunikacyjne i turystyczne przez Facebooka za poœrednictwem czata Messenger. Polisy na podróż oferowane przez TU Europa można kupić w bankomatach, a oferowane przez Link4 – w polisomacie. Z kolei aplikacja na smartfony Skycash, która pozwala m.in. na kupowanie biletów komunikacji miejskiej, biletów kolejowych oraz biletów do kina, umożliwia wykupienie ubezpieczenia NNW na czas podróży komunikacjš miejskš lub samochodu na czas parkowania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL