Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Parkowanie będzie droższe

Fotorzepa, Radek Pasterski
Opłaty za parking nie muszš wzrosnšć. Zdecydujš o tym samorzšdy – informuje Ministerstwo Rozwoju, które przygotowało nowš wersję zmian w ustawie o drogach publicznych.

Zakłada ona, że samorzšdy mogš wyznaczyć tzw. œródmiejskie strefy płatnego parkowania (SPP) w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców w faktycznych centrach. Sztywne opłaty zastšpiš limity okreœlone jako procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, by dostosować je do realnych dochodów. W zwykłej strefie płatnego parkowania opłata za pierwszš godzinę nie będzie mogła przekroczyć 0,15 proc. minimalnego wynagrodzenia (dziœ 3 zł), a w œródmiejskiej SPP – 0,45 proc. (dziœ – 9 zł).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL