Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Polacy zapożyczš się na wakacje

Bloomberg
W tym roku co najmniej 43 proc. Polaków wyjedzie na wakacje, to o 7 proc. więcej niż przed rokiem. Wydatki na ten cel wzrosnš, ale prawie milion osób musi się zadłużyć.

Rozpoczšł się okres intensywnego planowania wakacyjnego wypoczynku. Prawie połowa Polaków zamierza w tym roku skorzystać z uroków wakacyjnego urlopu. Na wakacyjny wypoczynek wydamy œrednio 2869 zł. Osoby samotne przeznaczš na ten cel œrednio 1748 zł, podczas gdy rodziny z minimum trójkš dzieci wyłożš na wakacyjny wyjazd ponad 5000 zł – wynika z cyklicznego badania Barometr Providenta.

– Badania pokazujš zależnoœć pomiędzy wysokoœciš dochodów a planami wakacyjnymi. Możemy zauważyć, że wraz ze wzrostem dochodów roœnie odsetek osób, które zaplanowały już wakacje – mówi Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska. - Niestety wcišż by poszaleć na wakacyjnych wyjazdach połowa z nas musi oszczędzać, tylko co czwarta osoba planujšca wyjazdy może sfinansować je z bieżšcych dochodów, a niemal milion osób (840 tysięcy) zacišgnie pożyczkę na ten cel – dodaje.

Ponad połowa Polaków, którzy zamierzajš sfinansować wakacyjny wyjazd z oszczędnoœci, odkładała na ten cel œrednio przez 8 miesięcy. To najczęstszy sposób finansowania wakacyjnych podróży. Sporo osób – jedna czwarta wyjeżdżajšcych – będzie w stanie sfinansować wyjazd z bieżšcych zarobków. Częœć z nas nie zawaha się sięgnšć po pożyczkę, by zrealizować swoje marzenia o wakacyjnym wyjeŸdzie – na ten sposób finansowania zdecyduje się 6 proc. wyjeżdżajšcych.

Jeœli zaœ chodzi o długoœć wypoczynku - wakacyjny wyjazd będzie trwał œrednio 11 dni. – W tym roku na urlopie spędzimy œrednio jeden dzień krócej niż w ubiegłym. Tylko 3 proc. z nas planuje w te wakacje wyjazd dłuższy niż dwa tygodnie – podkreœla Anna Karasińska. - Najrzadziej i najkrócej z wakacyjnego wypoczynku będš korzystać seniorzy – ich odpoczynek potrwa œrednio 9 dni. Wakacje zaplanowało w tym roku tylko 16 proc. osób po 59. roku życia – dodaje.

Nad polskim morzem będzie wypoczywać 37 proc. Polaków, którzy zdecydujš się na wakacyjny wyjazd. Wypoczynek za granicš deklaruje 31 proc. z nas, a polskie góry wybierze 16 proc. Polaków. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszy się wieœ – tam na wypoczynek wybiera się 14 proc. naszych rodaków. Najmniej popularne okazały się Mazury – na najdłuższy wyjazd wakacyjny wybierze się tam tylko 7 proc. z nas. Polskie góry i wieœ to kierunki wybierane chętniej przez osoby, które planujš na wakacyjny wyjazd wydać do 1000 zł. Prawie połowa gospodarstw domowych o dochodach powyżej 5000 zł będzie wypoczywać za granicš.

- Wakacje pod palmš stajš się już niemal tak samo popularne jak wyjazdy nad polskie morze – zauważa Karolina Łuczak, kierownik ds. komunikacji w Provident Polska. – Wynika to z rosnšcej zamożnoœci polskiego społeczeństwa. Wyjazdy zagraniczne sš zazwyczaj droższe od tych krajowych, ale coraz więcej osób może sobie na nie pozwolić. Na podkreœlenie zasługuje też fakt, że generalnie coraz więcej Polaków jeŸdzi na wakacje. W tegorocznym badaniu Barometr Providenta plany wyjazdowego zadeklarowało 43 proc. Polaków, podczas gdy przed rokiem było to 36 proc. – dodaje.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL