Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

MF ma nowego wiceministra

materiały prasowe
Teresa Czerwińska została w œrodę powołana na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Jak informuje w komunikacie resor finansów, dotychczas Teresa Czerwińska była wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, ekspertem od budżetowania i finansów publicznych. Urodziła się 7 wrzeœnia 1974 r. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych (w 1997 roku) oraz na Wydziale Zarzšdzania (w 1998 roku) Uniwersytetu Gdańskiego. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (od 2010 roku).

Jej, zainteresowania naukowe oraz aktywnoœć w charakterze eksperta w praktyce gospodarczej koncentrujš się w obszarze zarzšdzania finansami i ryzykiem podmiotów gospodarczych oraz publicznych, a także budżetowania. Jest autorkš i współautorkš wielu publikacji naukowych w zakresie zarzšdzania finansami, inwestycji, ubezpieczeń oraz analizy ryzyka instytucji finansowych. W kadencji 2015-2018 jest sekretarzem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Aktywnie promuje nurt zarzadzania finansami zgodnie z koncepcjš społecznej odpowiedzialnoœci oraz badania nad rynkiem kapitałowym. W 2014 powołana przez Ministra Gospodarki na Członka Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialnoœci Przedsiębiorstw.

W latach 2010 – 2011 była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarzšdzania na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2011 roku – do chwili obecnej zatrudniona jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Finansowych na Wydziale Zarzšdzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Mężatka, ma jednš córkę. Jest miłoœniczkš teatru i muzyki klasycznej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL