Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Szansa na znaczne oszczędności

Bloomberg
Centra usług wspólnych sprawdziły się w biznesie, mogš sprawdzić się również w samorzšdzie – wynika z dyskusji w trakcie I Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy.

– Kiedy skończš się œrodki unijne, gminy czy miasta będš musiały szukać oszczędnoœci, by dalej prowadzić inwestycje czy utrzymać te obiekty, które wybudowały – podkreœlał w trakcie wydarzenia Paweł Brola, sekretarz Chęcin.

Dlatego jest on za tworzeniem centrów usług wspólnych (CUW). W jego mieœcie na razie przeprowadzane sš grupowe zakupy pršdu czy oleju opałowego, co daje spore oszczędnoœci. W przypadku energii sš to rabaty od 24 do nawet 42 proc. (w zależnoœci od taryfy), a oleju do 154 proc. od kwoty cennikowej.

Biznes zaczšł wprowadzać CUW w latach 80. ubiegłego wieku. Jako pierwsze zdecydowały się na nie Ford czy GE. Jak wynika z badań firmy doradczej Deloitte, do centrów przenoszone sš najczęœciej księgowoœć, finanse, zaopatrzenie, kadry czy usługi IT. Zainwestowane w takie centra œrodki zwracajš się œrednio po czterech latach.

Na œwiecie ok. 7 proc. CUW dotyczy administracji publicznej, w Polsce wcišż one raczkujš w samorzšdac...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL