Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Faktorzy nieustannie zwiększajš skalę działania

Bloomberg
Firmy skupujšce faktury mogš odnotować w tym roku ponad 180 mld zł obrotów. Zmieniajš ofertę produktowš i zyskujš popularnoœć u małych firm.

Klienci firm faktoringowych powierzyli w I kwartale 2017 r. podmiotom zrzeszonym w Polskim Zwišzku Faktorów wierzytelnoœci o wartoœci 41,4 mld zł, o 21 proc. większej niż rok temu. Branża nieprzerwanie od 2009 r. wykazuje trend wzrostowy (w całym 2016 r. jej obroty urosły o 21 proc., do 158 mld zł) i ma apetyt na rozwój także w tym roku.

Pełny faktoring zyskuje

– Szacujemy wzrost rynku faktoringu w całym bieżšcym roku w okolicach 15 proc. Jesteœmy już dojrzałym rynkiem, zwłaszcza na tle europejskim, dlatego osišgnięcie dwucyfrowego tempa rozwoju będzie dużym osišgnięciem – mówi Dariusz Steć, przewodniczšcy Komitetu Wykonawczego PZF.

Z usług firm faktoringowych działajšcych w Polsce skorzystało w I kwartale 2017 r. blisko 7,9 tys. klientów (rok temu 6,8 tys.). Sfinansowano w tym czasie 2 mln faktur. Œrednia wartoœć jednej to 21 tys. zł.

Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się usługi faktoringu pełnego, krajowego. Stanowiły one 42 proc. obrotów całego rynku. Faktorzy nabyli w ramach tych usług wierzytelnoœci warte ponad 17,5 mld zł.

– Obserwujemy trwale rosnšcš popularnoœć faktoringu pełnego, który zapewnia oprócz finansowania także zabezpieczenie przed ryzykiem braku zapłaty, co w zmiennym otoczeniu rynkowym jest dla przedsiębiorców bardzo ważne – dodaje Steć.

Jego zdaniem siłš polskiej branży faktoringowej jest wysoka skutecznoœć w rozwišzywaniu problemów zwišzanych z bezpieczeństwem obrotów handlowych firm, a co za tym idzie – w zwiększaniu ich płynnoœci finansowej.

– Obserwujemy wzrost obrotów z istniejšcymi klientami, co sugeruje, że firmy korzystajšce już z tego rozwišzania doceniajš jego zalety i przedstawiajš kolejne faktury – dodaje Sebastian Grabek, dyrektor ds. faktoringu w HSBC Bank Polska i wiceprzewodniczšcy Komitetu Wykonawczego PZF.

Najbardziej zainteresowane faktoringiem sš firmy z branży spożywczej, chemicznej i metalowej. – Przedsiębiorcy działajšcy na tych rynkach najtrafniej rozpoznajš faktoring nie tylko jako Ÿródło finansowania, ale także sposób na zniwelowanie ryzyka niewypłacalnoœci swoich kontrahentów. Widzimy też, że nasza oferta cieszy się rosnšcym zainteresowaniem wœród mniejszych firm. Jest to zwišzane z większš dostępnoœciš tej formy finansowania w stosunku do kredytu – dodaje Steć.

Rozwinięty rynek

Poziom rozwoju polskiego rynku faktoringu, mierzony udziałem wartoœci obrotów faktoringowych w PKB, jest porównywalny do œredniej europejskiej (ok. 10 proc.). – Możemy więc mówić już o dojrzałoœci lokalnego rynku. Pojawiajš się też bardziej złożone struktury finansowania handlu z wykorzystaniem faktoringu. Rozwija się np. tzw. finansowanie w sieci dostaw (oryg. „supply chain financing"), czyli program uwzględniajšcy finansowanie dostawców, także zagranicznych – zwraca uwagę Grabek.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL