Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Sšdy administracyjne w 2017 r. zakwestionowały mniej decyzji fiskusa, więcej - samorzšdów

Fotorzepa
W 2017 r. sšdy zakwestionowały aż 63 proc. rozstrzygnięć administracji samorzšdowej. Do kosza trafia za to coraz mniej decyzji fiskusa.

W poniedziałek w Naczelnym Sšdzie Administracyjnym odbyło się coroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów w celu rozpatrzenia informacji o działalnoœci sšdów administracyjnych w 2017 r.

Z danych wynika, że sšdownictwo administracyjne działa coraz sprawniej. Jak tłumaczył prezes NSA Marek Zirk-Sadowski, zauważalny jest niewielki spadek wpływu skarg do wojewódzkich sšdów administracyjnych i NSA. Odpowiednio w 2017 r. wpłynęło o ponad 4200 mniej skarg do WSA (mniej o 5,89 proc.), a liczba skarg kasacyjnych wniesionych do NSA zmniejszyła się o 1101 (spadek o 5,85 proc.). Dodatkowo roœnie dynamika rozstrzygania spraw w pierwszej i drugiej instancji, co może przełożyć się na jeszcze szybsze załatwianie spraw obywateli. A już wyglšda to nieŸle.

Aż dziesięć wojewódzkich sšdów administracyjnych załatwia sprawy w terminie poniżej trzech miesięcy. Do trzech miesięcy WSA rozstrzygnęły œrednio w prawie 42 proc. spraw, do czterech miesięcy – 56 proc., a 73,2 proc. skarg WSA załatwiły do szeœciu miesięcy. Œredni czas oczekiwania na załatwienie sprawy przez NSA to 12 miesięcy.

Od wyroków WSA wniesiono 19 818 skarg kasacyjnych, czyli zakwestionowano niecałe 24 proc., z czego NSA uwzględnił 20 proc.

Statystyki mówiš też dużo o jakoœci pracy polskich urzędników. W ubiegłym roku sšdy pierwszej instancji wyeliminowały z obrotu œrednio 22,22 proc. decyzji i innych czynnoœci organów administracyjnych. Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej rozstrzygnięć w pierwszej instancji zapadło w sprawach podatkowych. Stanowiły one prawie 30 proc. ogółu załatwionych.

Statystyki wyraŸnie wskazujš na poprawę jakoœci pracy skarbówki. Na 21 288 załatwionych skarg w sprawach podatkowych sšdy uwzględniły 4002 skarg, tj. zaledwie 18,8 proc. W trzech latach poprzednich ten wskaŸnik utrzymywał się na stałym poziomie ok. 21 proc.

Nie poprawia się za to jakoœć rozstrzygnięć samorzšdowców. W sprawach ze skarg dotyczšcych samorzšdu terytorialnego do sšdów wpłynęło 2610 skarg, co stanowiło zaledwie 3,60 proc. ogółu skarg, do kosza trafiło aż 63,54 proc. rozstrzygnięć (w 2016 r. było to 61,97 proc., w 2015 r. 60,29 proc.).

W 2017 r. urzędnikom ogółem wymierzono łšcznie prawie 150 tys. zł grzywien za nieprzekazanie w terminie skarg z aktami spraw. Liczba uwzględnionych wniosków w tym zakresie wzrosła prawie o 49 proc.

Mediacja nadal nie jest ceniona przez skarżšcych. W 2017 r. wszczęto tylko jedno takie postępowanie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL