Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Wewnętrzne awanse w nadzorze finansowym

Fotorzepa/Robert
KNF w nowym składzie może postawić na wykrywanie nadużyć na rynku.

– Bardzo się cieszę, że mamy do czynienia z awansem wewnętrznym. Nowi wiceszefowie KNF wczeœniej pełnili funkcje dyrektorów w strukturach Komisji, więc bardzo dobrze znajš zarówno samš organizację, jak i specyfikę pracy – mówi Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Wielu naszych rozmówców ma jednak wštpliwoœci. – Te nazwiska sš dużym zaskoczeniem. Największš niespodziankš jest awans Filipa Œwitały, który będzie pełnił nadzór nad bankami. Był on zaledwie naczelnikiem w jednym z departamentów bankowych KNF. W instytucji sš na pewno osoby o znacznie bogatszym doœwiadczeniu i wiedzy – komentuje osoba zbliżona do KNF, która pragnie zachować anonimowoœć.

Œwitała od 2011 r. pełnił funkcję kierowniczš w departamencie bankowoœci komercyjnej i specjalistycznej. Jest absolwentem Wydziału Fizyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Zarzšdzania UW, gdzie jest obecnie adiunktem.

– Wojciech Kwaœniak był osobš szanowanš, wobec której prezesi banków czuli respekt. Pytanie, czy taki respekt będš czuli wobec Filipa Œwitały – zastanawia się pragnšcy zachować anonimowoœć przedstawiciel branży bankowej.

Ostry, ale skuteczny

Wojciech Kwaœniak ma na rynku opinię dobrego fachowca, który prowadził konserwatywnš politykę wobec banków. W 2015 r. wymusił choćby na branży wzmocnienie bazy kapitałowej, co uderzyło akcjonariuszy banków po kieszeni, ale zwiększyło bezpieczeństwo sektora. Jego doœwiadczenie sięga jeszcze lat 90.

– Był wobec branży ostry, czasem nawet grubiański, ale potrafił doprowadzić sprawy do końca. Zmusił choćby Alior Bank, by ten prawidłowo księgował przychody, co spowodowało potężnš przecenę akcji tego banku na GPW – mówi anonimowo analityk jednego z biur maklerskich.

Regulator nie podał przyczyn kadrowych roszad w kierownictwie. Nie brakuje głosów, że to zmiana dla zmiany.

Ale ludzie zwišzani z rynkiem finansowym spekulujš, że utršcenie Kwaœniaka mogło mieć również zwišzek z przedłużajšcš się procedurš zatwierdzenia nowego prezesa warszawskiej giełdy Rafała Antczaka, namaszczonego na to stanowisko przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Półtora miesišca to najdłużej utrzymujšce się bezkrólewie, jeœli chodzi o wybór prezesa GPW. Do tej pory na zgodę regulatora najdłużej – 28 dni – czekał Paweł Tamborski. W branży huczy od pogłosek, że zwłoka KNF to prztyczek wymierzony w nos Morawieckiego.

Nadużycia na rynku

Nominacja Marcina Pachuckiego także została uznana za dużš niespodziankę. Mirosław Kachniewski twierdzi, że to dobra informacja dla warszawskiej giełdy, bo pierwszy raz w historii wiceprzewodniczšcy KNF odpowiada za rynek kapitałowy.

Pachucki zajmował się wczeœniej wszystkimi sprawami zwišzanymi z analizš przestępstw i oszustw na rynku finansowym. Był również odpowiedzialny za postępowania administracyjne w zakresie nadużyć.

Dlatego w styczniu był przesłuchiwany przez sejmowš komisję œledczš ds. Amber Gold – tłumaczył się z biernoœci nadzoru w sprawie tej spółki. Wyjaœnił, że jego departament wielokrotnie kontaktował się w sprawie Amber Gold z gdańskš prokuraturš oraz sšdami i więcej zrobić nie mógł.

Zdaniem naszych rozmówców awans Pachuckiego może œwiadczyć o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego w nowym składzie skupi się właœnie na wykrywaniu nadużyć na rynku finansowym.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL