Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Argentyna pierwszš ofiarš większego kryzysu?

Bloomberg
Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF) twierdzi, że załamanie argentyńskiej waluty może być jednym z pierwszych objawów większego kryzysu, który może uderzyć w słabsze rynki wschodzšce.

- Rosnšce na œwiecie stopy procentowe sprawiajš, że pojawia się pytanie, czy Argentyna jest specyficznym przypadkiem czy też zapowiedziš zdarzeń, które majš nadejœć. Obawiamy się, że możemy mieć do czynienia z tym drugim scenariuszem – powiedział Robin Brooks, główny ekonomista IIF w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Daily Telegraph”.

ródłem niepokoju IIF jest przede wszystkim umacniajšcy się dolar i zacieœnianie polityki pieniężnej przez Fed. Od połowy lutego indeks dolara, mierzšcy siłę amerykańskiej waluty wobec szeregu innych walut, wzrósł o 5,5 proc. To, wraz z rosnšcymi stopami w USA, może tworzyć presję wewnštrz œwiatowego systemu finansowego. Według wyliczeń bazylejskiego Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS), dolarowy dług na rynkach offshore sięga 10,7 bln USD, a dodatkowe 14 bln USD zobowišzań może być ukryte na rynku derywatów. IIF wskazuje, że obecne napięcia na rynkach wschodzšcych mogš być groŸniejsze niż w 2013 r. w czasie tzw. „taper tantrum”, czyli w okresie gdy inwestorzy pozbywali się aktywów z bardziej ryzykownych rynków oczekujšc zacieœniania polityki pieniężnej przez Fed. (Wówczas szczególnie mocno zostało dotkniętych pięć rynków: Brazylia, Indie, Indonezja, RPA i Turcja.) – Choć obecnie szok jest mniejszy, wzrost długoterminowych rynkowych stóp procentowych wynosi połowę tego z 2013 r., to wiele walut z rynków wschodzšcych osłabło bardziej niż w 2013 r. – przypomina Brooks.

 

Spektakularnym przykładem takiego szoku jest Argentyna. W cišgu miesišca peso argentyńskie osłabło o 17 proc. wobec dolara (a o 36 proc. przez ostatnie 12 miesięcy). W œrodę rano jego kurs był historycznie słaby – sięgał 25 peso za 1 dolara. Do załamania waluty doszło, choć na poczštku maja argentyński bank centralny dokonał aż trzech podwyżek stóp procentowych, z czego ostatnia podniosła je do poziomu 40 proc. Nie pomogło również to, że rzšd Argentyny rozpoczšł negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie elastycznej linii kredytowej wartej 30 mld USD.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL