Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Wielka gra na spadek dolara

AdobeStock
Brendan Murphy, zarzšdzajšcy Dreyfus International Bond Fund (1,1 mld dolarów aktywów), sprzedaje dolary amerykańskie, a długie pozycje zajmuje zwłaszcza na japońskim jenie i koronie norweskiej.

- Dolar wcišż wydaje się nam drogi, znajdujemy się we wczesnej fazie jego deprecjacji -wskazuje Murphy, podkreœlajšc, że jen jest z kolei „bardzo tani” i do końca roku może się umocnić do 100 JPY za 1 USD.

Dreyfus International Bond Fund, jak pisze Bloomberg, w 2017 roku zarobił 11 proc., pokonujšc 98 proc. konkurentów.

Dolar, mimo czterech podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych od poczštku minionego roku, traci na wartoœci. Bloomberg Dollar Spot Index w 2017 roku spadł o 8,5 proc. i ten trend utrzymuje się w 2018 r.

- Rynek wycenił cykl zaostrzania polityki pieniężnej w USA wobec reszty œwiata - przekonuje Murphy. Podkreœla, że z walutowej perspektywy można się spodziewać, iż w okresie kilku najbliższych lat inne banki centralne zacznš zaostrzać politykę pieniężnš i tamte waluty umocniš się odrabiajšc dystans.

Wielu innych uczestników rynku ma podobny poglšd. Fundusze hedgingowe i inni duzi spekulanci zwiększyli niedŸwiedzie zakłady na dolarze do najwyższego poziomu od 2013 roku, wskazujš dane Commodity Futures Trading Commission. 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL