Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Zasoby pieniężne Niemców stale rosnš

Fotolia
Oprocentowanie kont oszczędnoœciowych jest dziœ bardzo niskie, ale zasoby pieniężne Niemców stale rosnš. Coraz więcej z nich decyduje się na zakup akcji.

Pomimo utrzymujšcych się niskich stóp oprocentowania Niemcy jeszcze nigdy nie odłożyli na najrozmaitszych kontach oszczędnoœciowych tyle pieniędzy co w ubiegłym roku. Ogólne zasoby pieniężne niemieckich gospodarstw domowych wzrosły w 2017 roku o 5 procent w stosunku do roku 2016 i wyniosły iœcie astronomicznš sumę 5 bln 857 mld euro. Poinformował o tym w pištek (13.04.2018) we Frankfurcie nad Menem Niemiecki Bank Federalny. Tak duży wzrost zasobów pieniężnych wišże się m.in. ze wzrostem cen akcji na giełdzie.

Co prawda Niemcy w dalszym cišgu wolš inwestować w bezpieczne lokaty, ale w ostatnim czasie ponownie wzrasta ich zainteresowanie kupnem akcji i funduszami inwestycyjnymi. Niskie oprocentowanie kredytów bankowych sprawiło, że popyt na nie roœnie. W ostatnim kwartale ubiegłego roku Niemcy zacišgnęli pożyczki na ok. 12 mld euro. Jak zwykle największym powodzeniem cieszš się kredyty mieszkaniowe.

Krytyka ze strony Zwišzku Socjalnego VdK

Zwišzek Socjalny VdK zwrócił uwagę, że różnice między bogatymi i biednymi w Niemczech nie powinny się pogłębiać jeszcze bardziej. Obowišzkiem polityków jest zapobiec dalszemu zróżnicowaniu majštkowemu w społeczeństwie. "Jeœli z jednej strony coraz więcej osób skazanych jest na życie z zasiłku społecznego, który z trudem wystarcza na zaspokojenie ich elementarnych potrzeb, a z drugiej wcišż rosnš prywatne fortuny najbogatszych, to ma to fatalny wpływ na dalszy bieg spraw w naszym kraju", oœwiadczyła prezes VdK Ulrike Mascher.

Prywatne gospodarstwa domowe w Niemczech gromadzš pienišdze w gotówce albo wpłacajš je na konta depozytowe na żšdanie i otwarte konta oszczędnoœciowe. W czwartym kwartale roku ubiegłego wpłacono na nie 41 mld euro i nie wycofywano z nich większych sum na bardziej atrakcyjne inwestycje. W rezultacie pod koniec 2017 roku zgromadzono na nich łšcznie 2 bln 311 mld euro, co odpowiada ok. 39 procentom wszystkich zasobów pieniężnych mieszkańców Republiki Federalnej.

Największš popularnoœciš cieszš się w RFN w dalszym cišgu najrozmaitsze ubezpieczenia, w które w trzech ostatnich miesišcach roku ubiegłego Niemcy zainwestowali prawie 15 mld euro. W ten sposób ich poziom sięgnšł łšcznie ok. 2 bln 174 mld euro. W gorszej sytuacji sš ci, którzy oszczędzajš pienišdze, trzymajšc je na lokatach terminowych z możliwoœciš codziennego dysponowania pieniędzmi oraz na wkładach długoterminowych, ponieważ ich realne oprocentowanie w pierwszym kwartale tego roku było ujemne i wyniosło minus 1,30 procent. Wskutek tego ci, którzy w ten sposób oszczędzali, stracili 7,1 mld euro, albo 86 euro w przeliczeniu na głowę.

Liczba aukcjonariuszy największa od 10 lat

Ze względu na utrzymujšcy się od kilku lat boom na giełdach, coraz więcej Niemców decyduje się na zakup akcji. Liczba aukcjonariuszy była najwyższa od 10 lat i wyniosła ponad 10 mln osób. W porównaniu ze stanem w roku 2016, w ubiegłym roku grono akcjonariuszy zwiększyło się o prawie 1,1 mln osób.

Niskiemu, a w istocie rzeczy bardzo niekorzystnemu oprocentowaniu kont oszczędnoœciowych, towarzyszy niska stopa kredytów bankowych. Nic więc dziwnego, że zadłużenie gospodarstw domowych wskutek pobranych kredytów wzrosło o 0,7 procent do 1 bln 727 mld euro. Chodzi tu głównie o kredyty mieszkaniowe i budowlane. Jeœli odejmiemy zacišgnięte kredyty, łšczne zasoby pieniężne Niemców wzrosły w 2017 roku o prawie 5,7 procent w porównaniu z rokiem 2016 do poziomu 4 bln 131 mld euro.

Andrzej Pawlak

ródło: Deutsche Welle

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL