Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Nowy prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Fotorzepa, Rafał Guz
Rada Nadzorcza PWPW powierzyła pełnienie obowišzków Prezesa Zarzšdu PWPW S.A. Robertowi Malickiemu – podaje spółka w komunikacie.

Dotychczasowy szef PWPW Jakub Skiba kilka dni temu przejšł stery Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

Malicki pracę w PWPW rozpoczšł 1 maja 2014 r. na stanowisku zastępcy dyrektora ds. inwestycji i nieruchomoœci w Biurze Techniki i Inwestycji. Oprócz obowišzków w zarzšdzie spółki pełnił również funkcję dyrektora Pionu Dokumentów Identyfikacyjnych i Aktywów Cyfrowych. 

 

pwpw.pl

Z komunikatu dowiadujemy się również, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Wytwórni Papierów Wartoœciowych S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Karusewicza. Równoczeœnie został on przewodniczšcym rady.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL