Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Chiński regulator nie chce złych raportów w trakcie kongresu partii

Bloomberg
Chińska Komisja Regulacji Papierów Wartoœciowych nakazała co najmniej kilkunastu spółkom, by opóŸniły publikację raportów wyników. Nie chce ona, by słabe wyniki były publikowane w trakcie kongresu Komunistycznej Partii Chin.

Według danych agencji Bloomberga, co najmniej 17 spółek notowanych na giełdzie w Shenzen zrezygnowało z publikacji raportów w dniach 20-24 paŸdziernika i zapowiedziało, że poda swoje wyniki w póŸniejszym terminie. W takim samym okresie zeszłego roku do podobnych opóŸnień doszło jedynie w przypadku trzech spółek. Według nieoficjalnych informacji, Chińska Komisja Regulacji Papierów Wartoœciowych zwróciła się do nich poprzez giełdę, by nie publikowały wyników podczas kongresu partii komunistycznej. Regulatorowi zależy na tym, by ograniczyć zmiennoœć na rynkach w trakcie partyjnego zjazdu, więc nie chce, by spółki niepokoiły inwestorów słabymi wynikami.

Większoœć spółek z giełdy w Shenzen, które przełożyły publikację wyników kwartalnych, ostrzegały wczeœniej, że mogš być one kiepskie. Tak było choćby w przypadku firmy górniczej Shandong Mine, która zapowiadała stratę za trzeci kwartał a jej akcje straciły od poczštku roku 35 proc. Spółka tłumaczy jednak, że przełożyła publikację raportu, gdyż nie policzyła jeszcze wszystkich danych.

Mimo wysiłków regulatorów, zdarzyło się w ostatnich dniach, że kilka spółek opublikowało raporty, w których donosi o stratach w trzecim kwartale. Regulatorowi nie udało się tych strat przewidzieć.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL