Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Ustawa frankowa od poczštku roku

Fotorzepa, Łukasz Solski
Przedstawiciele PiS potwierdzajš – ustawa o zwrocie spreadów idzie w odstawkę, ale od poczštku roku w życie ma wejœć zmieniona ustawa o funduszy pomocy dla kredytobiorców mieszkaniowych.

Prezydencka nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujšcych się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zacišgnęli kredyt mieszkaniowy może wejœć w życie od stycznia 2018 r. - poinformował Jacek Sasin, przewodniczšcy sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Natomiast ustawa dotyczšca zwrotu przez banki nienależnie pobranych opłat za spready walutowe weszłaby w życie w póŸniejszym terminie. - Zobaczymy, jak zadziała ustawa o funduszu pomocowym i dopiero wtedy podejmiemy działania dotyczšce ustawy o spreadach - dodał Sasin. Potwierdzajš się więc niedawne doniesienia, że zaproponowana w sierpniu przez prezydenta nowelizacja ustawy o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wyprze tzw. ustawę spreadowš.

W pištek rano w Sejmie ma odbyć się pierwsze czytanie ustawy o funduszu pomocy. Według projektu ma powstać w FWK specjalny fundusz restrukturyzacyjny, na który złożš się banki. Maksymalna składka ma mieć stawkę 0,5 proc. kwartalnie naliczanš od wartoœci bilansowej hipotek walutowych. Będzie to kosztować banki maksymalnie 2,8 mld zł w pierwszym roku ustawy. Sęk w tym, że nie wiadomo jaka będzie stawka ostateczna i czy będzie równa (piszemy o tym we wtorkowym wydaniu naszego dziennika). - Dyskusja o parametrach jest jeszcze przed nami – powiedział Sasin.

Nie wiadomo też jak długo banki będš miały płacić składki. Fundusz restrukturyzacyjny został sprytnie przemyœlany – bank ma mieć pół roku na użycie zgromadzonych w nim przez siebie œrodków na przewalutowanie hipotek. Jeœli tego nie zrobi w tym czasie, po jego œrodki będzie mógł sięgnšć inny bank. Ma to skłonić sektor do przedstawiania klientom na tyle atrakcyjnych warunków przewalutowania, że będš oni skłonni przystać na propozycję i dokonać konwersji.

Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała, że przy najwyższej składce (0,5 proc.) wpływ na portfel kredytów walutowych w pierwszym roku na 14 mld zł (spadek wartoœci portfela kredytów walutowych wynieœć ma 9,5 proc., przy wzroœcie wartoœci portfela kredytów złotowych o 11,2 mld zł). Przy składce 0,125 proc. kwartalnie w pierwszym roku wpływ na portfel kredytów walutowych oszacowano na 3,2 mld zł (spadek o 2,4 proc.) przy jednoczesnym wzroœcie wartoœci portfela kredytów złotowych o 2,9 mld zł.

Z FWK korzystało niewiele osób, ledwie kilkanaœcie. Zwiększenie jego wykorzystanie ma być możliwe dzięki istotnemu złagodzeniu - zbyt restrykcyjnych zdaniem ustawodawcy - warunków, jakie musi spełnić kredytobiorca ubiegajšcy się o wsparcie funduszu. Projekt ustawy przewiduje także, w przypadku terminowego zwrotu częœci rat z tytułu udzielonego wsparcia, możliwoœć częœciowego umorzenia zwracanych œrodków.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL