Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Polacy doceniajš przelewy natychmiastowe

Fotolia
Jako przydatne lub bardzo przydatne ocenia przelewy natychmiastowe 90 proc. Polaków. Tylko do sierpnia przeprowadzono transakcje o większej wartoœci niż w całym 2016 r.

Instytut ARC Rynek i Opinia zbadał na zlecenie KIR, jakie jest nastawienie do przelewów natychmiastowych wœród osób aktywnie korzystajšcych z bankowoœci elektronicznej. Z sondażu wynika, że dziewięciu na dziesięciu ankietowanych ocenia przelewy natychmiastowe jako użytecznš usługę (w tym nieco ponad połowa jako bardzo przydanš). W tym roku swoje pište urodziny obchodzi Express Elixir, system realizujšcy przelewy natychmiastowe. Mimo doœć „młodego wieku” znajomoœć przelewów natychmiastowych deklaruje 86 proc. badanych. Jedna trzecia z nich dotychczas skorzystała z tej usługi przynajmniej raz.

Klienci chcš błyskawicznie

Przelewy natychmiastowe umożliwiajš przekazywanie pieniędzy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, w czasie liczonym w sekundach, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System Express Elixir, obsługiwany przez KIR, œrednio w miesišcu rozlicza około 382 tys. komunikatów o wartoœci około 1,39 mld zł.

Wœród osób, które chociaż raz skorzystały z tej usługi odsetek opinii pozytywnych wynosi 98 proc. W tej grupie respondentów, aż 78 proc. zleciło realizację tej usługi kolejny raz. Ponadto większoœć, bo 58 proc. użytkowników e-bankowoœci, którzy nie majš dostępu do przelewów natychmiastowych (lub nie wiedzš o tym, że majš), chciałoby, aby ich bank oferował tego typu rozwišzanie.

– To kolejne badanie, które potwierdza duże zapotrzebowanie na usługę przelewów natychmiastowych wœród klientów banków – mówi Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatnoœci natychmiastowe w Krajowej Izbie Rozliczeniowej. – Wniosek jest prosty: banki, które chcš skutecznie konkurować na rynku płatnoœci, powinny posiadać takš usługę w swojej ofercie – dodaje.

Ankieterzy sprawdzili również, jak rozkłada się nastawienie do przelewów natychmiastowych wœród osób nie majšcych do nich dostępu. Okazuje się, że chęć korzystania z usługi częœciej deklarowały kobiety – 61 proc., mężczyŸni – tylko w 39 proc. Najwięcej osób zainteresowanych szybkimi przelewami znalazło się w grupie wiekowej obejmujšcej 35-44 lat – 29 proc.

Dołšczenie NBP zwiększy dostępnoœć

Z czego wynika popularnoœć natychmiastowych przelewów? – Konsumenci coraz częœciej doceniajš użytecznoœć usługi pozwalajšcej przelewać pienišdze w czasie liczonym w sekundach, co niewštpliwie wpływa na jej rosnšcš popularnoœć – mówi Leńkowski i podkreœla, że KIR liczy na dalszy wzrost popularnoœci przelewów Express Elixir po niedawnym wdrożeniu ich w Narodowym Banku Polskim.

– Dzięki wejœciu NBP do systemu banki mogš oferować przelewy natychmiastowe m.in. do ZUS i na rachunki organów administracji celno-podatkowej, co niesie za sobš korzyœci zarówno dla administracji, przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Jednoczeœnie cieszy nas stale powiększajšcy się zasięg usługi, której wdrożenie zapowiadajš kolejne banki – podkreœla Leńkowski.

Transakcji przybywa

Dowodem na rosnšce zainteresowanie przelewami natychmiastowymi sš statystyki transakcji zrealizowanych w systemie Express Elixir. W cišgu dziewięciu miesięcy tego roku w systemie Express Elixir zostało rozliczonych 3191,267 tys. przelewów natychmiastowych o wartoœci 11,510 mld zł. Sš to rekordowe dane, ponieważ tylko do sierpnia zrealizowanych zostało więcej transakcji niż w całym 2016 roku. Za poœrednictwem Express Elixir rozliczane sš również transakcje mobilne typu P2P, czyli przelewy na numer telefonu, które sš oferowane w ramach systemu płatnoœci mobilnych BLIK.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL