Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

#RZECZoBIZNESIE: Konrad Kškolewski: System ustawodawczy stygmatyzuje dłużnika

tv.rp.pl
Nasza branża w ogóle nie jest windykacjš, to jest pomoc w wychodzeniu na prostš z długów – mówi Konrad Kškolewski, prezes grupy GetBack, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Goœć przyznał, że GetBack jest dopiero na poczštku ekspansji zagranicznej.

- W ekspansji liderem jest firma Kruk. Ona ustawiła swojš obecnoœć na rynkach jak Niemcy, Włochy, Hiszpania czy Rumunia, skšd czerpiš istotnš częœć swoich przychodów. Sš dla nas wzorem – tłumaczył Kškolewski.

Podkreœlił, że GetBack jest firmš od poczštku stworzonš dla inwestorów.

- Ekspansję chcemy robić sprawniej, szybciej, tak żeby nie tracić czasu i potencjalnych zysków – mówił.

Wyjaœnił, że wchodzšc na nowy rynek najpierw proponujš współpracę 2-3 kluczowym firmom windykacyjnym.

- Kto z nich wykonuje lepiej pracę, dostaje dodatkowy bonus. Sami tak pracujemy dla amerykańskiej firmy i chcemy kontynuować ten model - tłumaczył Kškolewski.

- Zapewne będziemy patrzeć na te same rynki, gdzie wszyscy inni. Dzisiaj oficjalnie powiedzieliœmy o Hiszpanii i Bułgarii. O innych nie mogę oficjalnie powiedzieć, ale podšżamy œladami liderów branży – zdradził.

Goœć próbował wyjaœnić skšd wynika wysoka stopa zwrotu GetBacku w kraju.

- Nasza branża w ogóle nie jest windykacjš, to jest pomoc w wychodzeniu na prostš z długów. Bank nie jest w stanie rozłożyć go na długie raty, musi naliczać odsetki i nie może nic umorzyć – tłumacył.

- Nasza branża rozkłada dług na długo. Możemy zaniechać, a nawet umorzyć częœć postępowania – dodał.

Podał, że œredni dług dzisiaj to 9700 zł, a œrednia rata to 320 zł.

- Sš to kwoty, które można spłacać bez uszczuplenia zdolnoœci ekonomicznej – ocenił.

Podkreœlił, że GetBack ma bardzo efektywny proces.

- Efektywne działanie odpowiada pewnie za 60 proc. sukcesu. Kolejne 20 proc. to sposób kupowania portfeli – mówił Kškolewski.

Pomysł na ulepszenie branży

Goœć zaproponował modyfikacje przepisów podatkowych, które byłyby korzystne dla budżetu, banków i dłużników.

- Dojrzeliœmy szansę potrójnej wygranej. Po wprowadzeniu modyfikacji przepisów podatkowych, wpływy do budżetu można przyspieszyć do rzędu 1,5 mld zł, plus nowy podatek rzędu 300-500 mln zł – mówił.

- Można pomóc osobom fizycznym, które dzisiaj sš zadłużone i pomóc bankom wyprzedać aktywa, które u nich nie pracujš – dodał.

Kškolewski przypomniał, że skonsolidowany bilans sektora bankowego w Polsce pokazuje 72 mld zł niespłaconych wierzytelnoœci.

- Banki chciałyby to wyprzedać, ale nie mogš. Wierzytelnoœć można sprzedać dopiero po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Jest to niszczšce dla psychiki dłużnika – mówił.

Zaznaczył, że œrednio osoba ma 10 tys. zł długu.

- To jest mały dług. Tu nie ma ludzi, którzy intencjonalnie brali duże kredyty i chcieli uniknšć sprawiedliwoœci – ocenił.

- Proponujemy rozwišzanie, w którym można zrównać rezerwy podatkowe z rezerwami księgowymi. Wtedy banki mogłyby sprzedawać długi i generować większš iloœć transakcji od których spływa podatek – tłumaczył.

- Dzisiaj stygmatyzujemy dłużnika w systemie ustawodawczym, bo on musi być w banku do czasu, aż komornik stwierdzi, że nie da się nic zebrać. To na pewno nie pomaga wyjœć na prostš – podsumował.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL