Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Smartfony spełniš funkcję terminali płatniczych

123RF
Mastercard przeprowadzi w Polsce pilotaż rozwišzania, w którym smartfon będzie jedynym urzšdzeniem niezbędnym do płatnoœci zbliżeniowych. To może być milowy krok w kierunku zwiększenia obrotu bezgotówkowego.

Rozwišzanie to jest opracowywane z myœlš o małych i œrednich przedsiębiorcach, którzy do tej pory akceptowali tylko płatnoœci gotówkš i ma im umożliwić prowadzenie działalnoœci w prostszy i bezpieczniejszy sposób. Z ostatnich badań na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego wynika, że ponad co trzeci przedsiębiorca (36%), który zrezygnował z rozliczeń w formie płatnoœci kartowych/mobilnych, zrobił to z powodu zwišzanych z tym kosztów. Rozwišzanie, które będzie wkrótce testowane, pomoże rozwišzać ten problem. Uczestniczšcy w pilotażu przedsiębiorcy muszš jedynie zainstalować na swoim telefonie dedykowanš aplikację mobilnš i utworzyć w niej konto użytkownika. Osobne terminale płatnicze, ani żadne inne urzšdzenia peryferyjne nie będš konieczne.

Każde urzšdzenie z dostępem do sieci przyjmie płatnoœci

Aby sprawdzić działanie rozwišzania w warunkach rynkowych oraz poznać opinie przedsiębiorców i konsumentów na jego temat, Mastercard będzie współpracował z agentami rozliczeniowymi Elavon i Polskie ePłatnoœci. W projekcie zostanie wykorzystana opatentowana technologia i ekosystem firmy Mobeewave, reprezentowanej w Polsce przez OT-Morpho, zainstalowana na urzšdzeniach Samsung Galaxy S7, która umożliwi realizację płatnoœci poprzez zbliżenie karty płatniczej do telefonu. Kładšc nacisk na bezpieczeństwo, wykorzystuje ona możliwoœci nowoczesnych urzšdzeń mobilnych, w tym wbudowany tzw. element bezpieczny (ang. secure element) do szyfrowania i realizacji transakcji.Program pilotażowy rozpocznie się jesieniš tego roku i potrwa do lata 2018 r. Do poczštkowej fazy zostanie zaproszonych 200 małych i œrednich przedsiębiorców z całej Polski, a ostatecznie liczba uczestników pilota powinna wzrosnšć do 500. W fazie pilotażowej maksymalna wartoœć transakcji akceptowanej na urzšdzeniu mobilnym pełnišcym funkcję terminala wyniesie 50 zł, stanowišcej limit płatnoœci bez koniecznoœci autoryzacji kodem PIN.

- W Mastercard stawiamy sobie cel, aby każde urzšdzenie z dostępem do sieci mogło przyjmować płatnoœci bezgotówkowe. Dlatego cieszymy się, że ta najnowsza innowacja w dziedzinie technologii płatniczych jest testowana właœnie w Polsce, jako pierwszym kraju na œwiecie. Polacy sš otwarci na innowacje w handlu i finansach, a polska gospodarka potrzebuje tego typu rozwišzań, aby zmniejszyć jej uzależnienie od gotówki - komentuje Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe.

Najnowszy projekt wpisuje się w różnorodne działania Mastercard na rzecz poszerzania sieci akceptacji płatnoœci bezgotówkowych i włšczania coraz większej rzeszy przedsiębiorców i konsumentów w obręb cyfrowej gospodarki. Testowane rozwišzanie jest zgodne z oczekiwaniami polskich konsumentów, którzy chcš mieć wybór między płaceniem kartš i gotówkš. Jak wynika z ostatnich badań opinii na zlecenie Mastercard, 61% z nich chciałoby mieć możliwoœć płacenia bezgotówkowo wszędzie, również w małych sklepikach osiedlowych, na straganach, bazarkach itp.

Ważny krok dla przedsiębiorców

- Innowacje w biznesie pozwalajš usprawnić procesy, zwiększyć dostępnoœć usług, jak również zredukować czas i koszty. Elavon, jako dostawca kompleksowych rozwišzań przetwarzania płatnoœci dla ponad 1,3 mln klientów, wdrażanie nowoczesnych technologii traktuje jako fundament swojej aktywnoœci. Zakres dostarczanych przez nas rozwišzań wykracza daleko poza obsługę typowych płatnoœci kartowych. Widzimy, że nasi klienci z entuzjazmem przyjmujš nowinki technologiczne, dlatego we współpracy z partnerami tworzymy cyfrowe œrodowisko płatnoœci przy wykorzystaniu urzšdzeń mobilnych – dodaje Rafał Gołębiewski, Country Manager Polska, Elavon.

Ten projekt jest ważnym krokiem dla przedsiębiorców w Polsce w poszerzaniu możliwoœci akceptacji kart płatniczych, poprzez innowacje z udziałem urzšdzeń mobilnych. - Oferuje to wygodę i łatwoœć korzystania zarówno dla sprzedawców, jak i konsumentów. Jako polska firma koncentrujšca się na innowacyjnych rozwišzaniach płatniczych dla małych i œrednich przedsiębiorstw cieszymy się, że jesteœmy partnerem tego pilotażu. W następnych latach będzie to miało wpływ na strategię udostępniania sprzedawcom możliwoœci akceptacji kart płatniczych, co jednoczeœnie wspiera działania rzšdu dšżšce do pełnej cyfryzacji kraju – dodaje Janusz Diemko, prezes Polskie ePłatnoœci.

- Konsumenci oczekujš, że płatnoœci elektroniczne będš szeroko akceptowane, co wymaga coraz większej liczby terminali. W erze bezgotówkowoœci nasze rozwišzanie odpowiada na wyzwania, zarówno sprzedawców, jak i branży finansowej, pozwalajšc im jak najlepiej obsługiwać ich klientów  - dodaje Benjamin du Hays, dyrektor generalny i współzałożyciel Mobeewave.

Polacy w awangardzie innowacji

Polska jest jednym ze œwiatowych liderów płatnoœci zbliżeniowych. Już ponad dwie trzecie transakcji kartami Mastercard w Polsce jest dokonywanych w ten sposób. Wg danych NBP, Polacy w swoich portfelach noszš 29,4 mln kart płatniczych z funkcjš zbliżeniowš, które stanowiš niemal 78% wszystkich kart. W Polsce funkcjonuje też 514 tys. terminali zbliżeniowych – stanowiš one 91% wszystkich terminali akceptujšcych płatnoœci bezgotówkowe.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL