Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Jak Polacy na emigracji wysyłajš pienišdze do kraju?

12 lat temu Polska została członkiem Unii Europejskiej. Otworzyły się rynki pracy, z czego skorzystało około milion polskich emigrantów. Polacy wyjechali do krajów Wspólnoty w poszukiwaniu wyższych zarobków i lepszego standardu życia. Od tego czasu przesłali do kraju ponad 234 mld zł. Mimo rozwoju gospodarczego naszego kraju liczba emigrantów nie spada, a kwoty wysyłane zza granicy do Polski rosnš. Dla wielu rodaków żyjšcych na emigracji wcišż dużym problemem sš jednak wysokie koszty przesłania zarobionych pieniędzy do Polski.

Miliardy funtów płynš nad WisłęJednym z największych skupisk Polaków za granicš jest Wielka Brytania. Migranci zamieszkujšcy Zjednoczone Królestwo wysłali w ubiegłym roku do Polski ponad 3 mld funtów, co w przeliczeniu na statystycznego Polaka przebywajšcego na Wyspach daje kwotę około 350 funtów miesięcznie. To absolutny rekord. Na drugim miejscu sš emigranci z Indii, którzy statystycznie wysyłajš do swojej ojczyzny o połowę mniej œrodków. Od momentu otworzenia rynku brytyjskiego dla pracowników z Polski kwoty przelewów stale rosnš.

Polacy w UK w liczbach

Szacuje się, że na wyspach mieszka już ponad 700 tysięcy Polaków. Zarobki naszych rodaków sš na różnym poziomie i w większoœci przypadków odbiegajš od brytyjskiej œredniej. Często na wysokoœć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wpływ ma długoœć pobytu pracownika w Wielkiej Brytanii. Według informacji z Narodowego Banku Polskiego na najwyższe pensje mogš liczyć zatrudnieni, którzy przeprowadzili się do UK na stałe przynajmniej 2 lata temu. Ich zarobki kształtujš się na poziomie 1400 funtów netto miesięcznie. Ci, którzy sš tu krócej niż rok, dostawali około – 1000 funtów. Nie sš to jednak dane najœwieższe – pochodzš z 2012 roku.

Polacy na Wyspach najczęœciej znajdujš pracę w przemyœle (25%), hotelarstwie (20%) i budownictwie (8%). W Wielkiej Brytanii coraz częœciej pracujš lekarze. Wraz z nimi w ochronie zdrowia i pomocy społecznej zatrudnienie znalazło około 7% Polaków. Pozostałe sektory zatrudnienia to edukacja i administracja (5%).

Jak wysłać pienišdze do Polski i nie przepłacić?

Wraz ze wzrostem liczby Polaków na Wyspach systematycznie przybywa internetowych systemów do przesyłania pieniędzy, które zaczęły konkurować z globalnymi firmami, takimi jak Western Union, MoneyGram czy Ria. Jednš z takich firm jest EasySend, dzięki której można szybko i łatwo regulować swoje zobowišzania w całej Europie, opłacać kredyty hipoteczne, wysyłać oszczędnoœci czy wsparcie finansowe dla rodziny i przyjaciół. Co ważne, bez koniecznoœci posiadania i utrzymywania rachunku bankowego w kraju, do której wysyłamy pienišdze.

Firmę założyli polscy emigranci w Irlandii Północnej, którzy doskonale znali problem wysokich kosztów przesyłania zarobionych pieniędzy do kraju. Postanowili stworzyć alternatywę dla droższych systemów obsługi przelewów międzynarodowych. W ten sposób w 2006 roku w Belfaœcie powstała polska firma, która obecnie obsługuje dziesištki tysięcy Klientów indywidualnych i biznesowych w całej UE.

Pomysł EasySend był bardzo prosty: pienišdze tak naprawdę nigdy nie opuszczajš granic krajów, z których sš wysyłane, co pozwala na ograniczenie wysokoœci prowizji i skrócenie czasu realizacji nawet do 10 minut. Dla porównania — w przypadku tradycyjnych banków wysokoœć opłaty za pojedynczy przelew to nawet 20 funtów, a czas realizacji sięga kilku dni roboczych.

 Bezpiecznie tylko w banku?

Mimo że firmy œwiadczšce usługi przelewów międzynarodowych nie sš bankami, muszš spełniać szereg regulacji i wymogów prawnych, aby w pełni zabezpieczyć transakcje swoich Klientów. Nad działalnoœciš EasySend czuwajš FCA i HMRC w UK oraz KNF w Polsce. Wszystkie dane wprowadzone w serwisie sš szyfrowane. To gwarantuje pełne bezpieczeństwo przesyłanych pieniędzy. Prawdziwym recenzentem jakoœci usług sš również sami Klienci, którzy oceniajš firmy na niezależnych stronach takich jak TrustPilot czy Facebook.

 Na co może liczyć osoba korzystajšca z EasySend? Darmowy 1 i co 10 przelew, bardzo wysoki kurs wymiany, możliwoœć wysyłania przelewów walutowych, przelewy w 10 minut na koncie, przelewy z odbiorem na poczcie czy przelewy za 0 zł również z Polski do UK — to tylko niektóre korzyœci.

 Brexit i co dalej?

Decyzja o wyjœciu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaskoczyła wiele osób i może mieć wpływ na obraz polskiej emigracji. Najnowsze badania pokazały, że 49% Polaków jest zaniepokojonych wyborem Brytyjczyków, a 24% boi się negatywnych następstw tej decyzji dla siebie i swojej rodziny.

Robert Lewandowski, prezes EasySend, uspokaja jednak. - “Brexit nic nie zmienia zarówno dla naszych Klientów indywidualnych oraz biznesowych, jak i dla nas samych. Nie ma na razie powodów, aby przejmować się tš sytuacjš. Należy przyjšć decyzję Brytyjczyków ze spokojem i czekać na wypracowanie wspólnego stanowiska UE i UK. W EasySend jesteœmy przekonani, że finalnie Brexit nie będzie miał dużego wpływu na możliwoœci wyjazdu i zarabiania pieniędzy przez Polaków w Wielkiej Brytanii, jak również na rozwój polskich biznesów nad Tamizš.”

 Głos Klientów

Konrad Steczkowski, w UK od 3 lat, pracuje jako ogrodnik w centrum Londynu. Jak na mieszkańca stolicy zarabia przeciętnie, ale wystarcza mu to, aby raz na miesišc przesłać trochę œrodków na konto oszczędnoœciowe. - Zazwyczaj czekam na lepszy kurs, zanim zdecyduję się wysłać pienišdze. Wiadomo, że nie sš to duże kwoty, ale zawsze dzięki dobremu kursowi mogę oszczędzić jeszcze więcej. Podoba mi się to, że EasySend na bieżšco informuje mnie, kiedy warto wymienić walutę.

Niektórzy, w przeciwieństwie do Konrada, muszš wykonać znacznie więcej takich przelewów. Alicja Bernard wraz z mężem wysyłajš do Polski kilka przelewów w miesišcu. - Mamy kredyt hipoteczny, opłacamy polskš telewizję satelitarnš, czynsz, a do tego pomagamy mamie męża. Zależy nam, aby przelewy były tanie i, z uwagi na dużš liczbę transferów, nie obcišżały nas dodatkowo. Banki nie oferujš takich warunków jak firmy specjalizujšce się w przelewach międzynarodowych. Sami wypróbowaliœmy już chyba 5 różnych firm, a teraz korzystamy z EasySend. Co nam się podoba? 1 i co 10 przelew gratis, a dodatkowo firma naprawdę często daje kody promocyjne na darmowe przelewy.

Pan Artur jest dyrektorem firmy w Londynie. - Za co cenię EasySend? Najbardziej za indywidualne podejœcie. Współpracujemy już wiele lat i wiem, że oferujš mi najlepsze możliwe warunki. Bardzo często dostosowujš ofertę do aktualnych potrzeb mojej firmy. Wszystko szybko i bezproblemowo. Bez zbędnych procedur. To najważniejsze w biznesie.

Magda Bizewska pracuje jako menadżerka w oddziale firmy zajmujšcej się rekrutacjš tymczasowš. - Od 2 lat budujemy z mężem drugi domek wypoczynkowy w Polsce. Mamy stały dochód w kraju, który transferujemy do UK. EasySend daje mi możliwoœć wysyłania pieniędzy w obu kierunkach po œwietnym kursie. Dzięki temu sporo oszczędzamy i możemy te œrodki przeznaczyć na budowę domku.  

Janina Nowak nie pracuje, zajmuje się domem w UK. - Mój mšż zarabia bardzo dobre pienišdze. Jest specjalistš, dlatego może znaleŸć pracę w dowolnym kraju w UE. Po co przelewam pienišdze do Polski? Głównie wspieram fundacje, hospicja. Wraz z koleżankami organizujemy spotkania na ten temat i co miesišc niewielkimi kwotami wspieramy liczne inicjatywy w Polsce. To nas łšczy i bardzo cieszy. Dzięki EasySend mam możliwoœć darmowego wysyłania pieniędzy, dzięki czemu nie ponoszę dodatkowych kosztów. To mobilizuje do pomagania.

 

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL