Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Burza wokół żywności modyfikowanej

AdobeStock
Jeœli wierzyć stwierdzeniu: „jesteœ tym, co jesz”, to od żywnoœci GMO lepiej się dystansować – tak wynika z badań prowadzonych przez naukowców.

GMO, czyli genetycznie modyfikowane organizmy, to głównie roœliny, których fragment materiału genetycznego przetworzono z myœlš o poprawie wydajnoœci. Pierwsze roœliny genetycznie zmodyfikowane - soję, kukurydzę, bawełnę i rzepak - wyhodowano w USA. Dziœ GMO stanowi tam około 90 procent upraw soi, kukurydzy i bawełny. Monokultury wypierajš inne uprawy, a także lasy.

Roœliny GMO typu Bt sš odporne na działanie szkodników, a typu Th - na pestycydy. Jednak szkodliwe owady, majšce ginšć za sprawš transgenicznych roœlin typu Bt, wykształciły odpornoœć na wytwarzanš przez te odmiany toksynę. Ale i chwasty stały się odporne - trzeba dziœ rozpylać czterokrotnie więcej zabójczego glifosatu niż w latach 90., gdy zaczynano go stosować.

W Argentynie, opryski glifosatem na polach w pobliżu ludzkich siedzib budzš poważny niepokój. Badania epidemiologiczne wykazały tam znaczny wzrost zachorowań na choroby nowotworowe i wad wrodzonych u dzieci.

20 marca 2015 roku, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, placówka referencyjna Œwiatowej Organizacji Zdrowia, opublikowała naukowš ocenę pięciu pestycydów, w tym glifosatu. Oceniono, że prawdopodobnie działa na ludzi rakotwórczo. Ale jest i odmienna ekspertyza – w końcu w grę wchodzš potężne pienišdze.

Problem GMO istnieje też w Afryce. Firma Monsanto podpisała umowę z największym producentem bawełny w Burkina Faso, Sofitexem. W roku 2015 Burkina Faso wyprodukowała ponad 700 tysięcy ton bawełny, w 70 procentach transgenicznej. Wyższš cenę nasion Bt miał rekompensować spadek nakładów na œrodki ochrony roœlin i wzrost plonów. Ale można mówić o zbiorach większych jedynie o 17 procent. Do tego jakoœć włókna pogorszyła się w porównaniu z bawełnš konwencjonalnš.

Obecnie badacze rolniczych biotechnologii skupiajš się na GMO drugiej generacji - roœlinach genetycznie zmodyfikowanych w celu zwiększenia ich wartoœci odżywczej: wzbogaconych o kwasy omega trzy lub witaminy. Jednš z takich roœlin jest „złoty ryż”. W 1999 roku powstał pierwszy prototyp odmiany. Giganci GMO: amerykański Monsanto czy szwajcarska Syngenta mocno wspierali prace nad złotym ryżem…

We wrzeœniu 2012 roku opublikowano wyniki badań francuskiego badacza Gilles-Erica Séraliniego dotyczšce transgenicznej kukurydzy „NK 603” marki Monsanto. Wynik badania podważył tezę o jej nieszkodliwoœci - testowane zwierzęta puchły od nowotworów... 

Transgeniczny łosoœ „AquAdvantage” roœnie dwa razy szybciej niż zwykły atlantycki łosoœ, tyle, że ma skłonnoœci do wad rozwojowych szkieletu i niektórych chorób. Krytycy przezwali go „Frankenfish”. Pomimo obaw, 19 listopada 2015 roku, amerykańskie władze sanitarne zaaprobowały wprowadzenie go do sprzedaży. Amerykanie zjadajš najwięcej produktów GMO na œwiecie, a tamtejsi przemysłowcy zabiegajš o to, by uniemożliwić obowišzkowe znakowanie produktów z GMO…

Koniecznie trzeba obejrzeć.

Premiera francuskiego dokumentu „Burza wokół GMO” w reżyserii Frédérica Castégnede w œrodę 14 lutego o 22 w Planete.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL