Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Znaki indiańskiego klanu

Planete+
Malowidła wykonane na œcianach i sklepieniach jaskiń sš bezcennym œladem działalnoœci człowieka kilkadziesišt tysięcy lat przed naszš erš. I wcišż skrywajš tajemnice.

Wiele nierozwišzanych dotšd zagadek kryjš też często œwietnie zachowane znaki i postaci na skalnych urwiskach kanionach stanu Utah. Indianie z tej częœci Ameryki Północnej pozostawili po sobie przedziwne postaci i symbole, które namalowali lub wyryli na œcianach kanionów. Paul Bahn i Jean-Loec Le Quellec, archeologowie, którzy tej sztuce plenerowej poœwięcili życie, postanowili udać się ich tropem do Utah.

– Archeologia skalna to specyficzna dziedzina oparta na poszukiwaniu sensu obrazów – wyjaœnia Jean-Loec Le Quellec. – Badamy malowidła bšdŸ ryty jak każde inne znalezisko: topory, groty strzał lub naczynia ceramiczne. Próbujemy ustalić ich wiek i umiejscowić na osi czasu. To jednak tylko obrazy, a nasz umysł jest tak skonstruowany, że wszystkiemu próbujemy przypisać sens.

Naukowcy spotykajš się m.in. z potomkiem pradawnych żyjšcych na tym terenie plemion – Bertramem Tsavadawš, Indianinem Hopi z północnej Arizony, którego rezerwat znajduje się kilkaset kilometrów stšd. Kiedy pokazujš mu malowidła z Black Dragon Canyon, od razu wydajš mu się znajome.

– Jakbym widział znaki mojego klanu. To niesamowite – mówi Bertram. – Nie mogę uwierzyć, że widzę te symbole tak daleko od głównego rezerwatu. Zapewne wyznaczajš dawnš granicę terytorium. Niewiarygodne.

Położona opodal drogi okršgła skała skrywa na swojej powierzchni zagadkowš scenę porodu. Gdy Bertram Tsavadawa ujrzał tę postać, od razu stwierdził, że chodzi o mit narodzin ludzkoœci. Zajmuje on centralne miejsce w mitologii Indian Hopi, wierzšcych, że u zarania dziejów ludzie żyli pod ziemiš, a potem rozproszyli się na cztery strony œwiata i zaczęli mówić różnymi językami, dajšc poczštek wszystkim ludom na ziemi.
– Widzę to po raz pierwszy i jestem bardzo wzruszony – mówi Bertram w filmie. – Patrzšc na te rysunki, odczuwam głębokš więŸ z przeszłoœciš. Sš jak odnalezione puzzle, dzięki którym mogę spojrzeć inaczej na swoje życie.

Piękno ziem stanu Utah inspiruje też współczesnych artystów. W latach 70. XX wieku na rozległych terenach zachodnich stanów Ameryki narodził się nowy nurt zwany sztukš ziemi, land–art.

– Przeglšdajšc podręczniki historii sztuki i zdjęcia rysunków naskalnych, można się przekonać, że motyw spirali jest symbolem uniwersalnym dla wszystkich kultur – twierdzi Patricia Johanson, pionierka sztuki land-artu.

Pierwszy odcinek trzyodcinkowej kanadyjskiej serii „Obrazy naskalne – pamięć zaklęta w kamieniu” w poniedziałek, 5 lutego o  godz. 22 w Planete+.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL