Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Nagrody 42. festiwalu filmowego w Gdyni przyznane

Złote Lwy dla debiutanta Piotra Domalewskiego! Jury obradujšce w tym roku pod przewodnictwem Jerzego Antczaka nagrodziło go za „Cichš noc” - bolesnš wiwisekcję polskiej rodziny z drugiej dekady XXI wieku. Po ubiegłorocznym zwycięzcy Janie Matuszyńskim, najwyższe trofeum gdyńskiego festiwalu zdobył kolejny debiutant. „Cicha noc” powstała w Studiu Munka we współpracy z Canal Plus.

Ale doœwiadczeni twórcy też nie składajš broni. Pokazujš filmy ważne i mšdre. „Pokot”, który został dobrze przyjęty na festiwalu w Berlinie i jest polskim kandydatem do Oscarowej rywalizacji przyniósł nagrodę reżyserskš Agnieszce Holland i Kasi Adamik. Ich film dostał też wyróżnienie za charakteryzację.

Swojš Specjalnš Nagrodš jury pod przewodnictwem Jerzego Antczaka uhonorowało „Ptaki œpiewajš w Kigali” Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego. Nagrodę za montaż tego filmu odebrała Katarzyna Leœniak. Dwie znakomite aktorki Jowita Budnik i Eliane Umuhire, grajšce w tym filmie uciekinierki z rzezi w Rwandzie dostały wspólnie nagrodę za najlepsze pierwszoplanowe role kobiece.

Nagrodom aktorskim zawsze towarzyszy dużo emocji. W tym roku rywalizacja była bardzo ostra, bo w dobrych filmach pojawiło się wiele œwietnych kreacji. Wœród panów jurorzy postanowili szczególnie wyróżnić Dawida Ogrodnika, który zagrał głównš rolę w „Cichej nocy”.

Nagroda za najlepszš drugoplanowš rolę kobiecš powędrowała do Magdaleny Popławskiej, która w „Ataku paniki” Pawła Maœlony zagrała autorkę kryminałów, która zbyt póŸno zdaje sobie sprawę, że po drodze zgubiła miłoœć. Wœród panów wyróżniono Łukasza Simlata za kreację w filmie Kasi Adamik „Amok”. Najlepszš aktorkš-debiutantkš jest zdaniem jurorów Kamila Kamińska, którš w filmie „Najlepszy” obsadził reżyser Łukasz Palkowski.

„Najlepszy” - film oparty na autentycznych losach Jerzego Górskiego, który przezwyciężył ciężkie uzależnienie od narkotyków i został mistrzem œwiata w podwójnym triathlonie – dostał nagrodę publicznoœci. Wyróżnienie jury odebrał też twórca scenografii w tym filmie Marek Warszewski.

Dwie nagrody – za zdjęcia dla Lennerta Hillege i dŸwięk dla Jan Schermera, Macieja Pawłowskiego i Mirosław Makowskiego – przypadły filmowi „Między słowami” Urszuli Antoniak.

Nagrodę za kostiumy odebrała Agacie Culak za film „Zgoda” Macieja Sobieszczańskiego.

Za najlepszš muzykę jurorzy znali œcieżkę dŸwiękowš filmu „Człowiek z magicznym pudełkiem” skomponowanš przez Sandro Di Stefano.

Warto dodać, że dzień przed finałowš galš podczas tzw. Małej Gali „Cicha noc” otrzymała aż pięć nagród: Nagrodę Dziennikarzy, Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, Nagrodę „Don Kichot” Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Nagrodę Jury Młodych dla najlepszego filmu Konkursu Głównego oraz „Kryształowš Gwiazdę” magazynu „ELLE”za najlepszy debiut .

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL