Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Nauczycielka, która chodziła na wagary

Facebook
Współtwórczyni i wieloletnia dyrektorka Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcšcych „Bednarska”. Twórczyni szkoły demokratycznej, czyli Krystyna Starczewska.

- Nasze szkoły powstały tuż po zmianie ustroju – przypomina w filmie jego bohaterka. – Połšczyła nas idea korczakowska, która mówi, że dziecko już człowiekiem i trzeba je szanować.

W stworzonej przez niš szkole uczniowie współdecydujš – istnieje zarówno sejm, jak i sšd oraz rzšd. Sš ministerstwa.

– Nauczyłam się od niej odwagi w podejmowaniu niekonwencjonalnych decyzji, które dotyczš pojedynczych uczniów  – mówi Agata Patalas, nauczycielka. - Bywa, że z 13. przedmiotów, które majš wszyscy – uczeń ma 6. Chodzi o takie postawienie poprzeczki, żeby uczeń mógł jej dosięgnšć.

– Nie ma żadnej zasady, której nie można złamać, jeœli szkodzi drugiemu człowiekowi – dodaje inny nauczyciel, jej wychowanek.

Na zebraniu z nauczycielami Krystyna Starczewska przypomina o zbiórce na dzieci z sierocińca w Kenii i oœrodka dla uchodŸców.

Bohaterka dokumentu opowiada też w filmie swojš historię. Kiedy zaczęła się wojna, ojciec, lekarz wojskowy, poszedł na front. Była i tułaczka, ale większoœć wojny spędzili w Warszawie. Po jej zakończeniu cała rodzina pojechała do Torunia. Tam w szkole mała Krysia nie umiała porozumieć się z dziećmi, których wojna nie dotknęła w takim stopniu – jak jš w Warszawie.

Miała osiem lat, jak postanowiła rzucić szkołę – razem z koleżankš przez dwa miesišce chodziła na wagary. Potem należała do ZMP i była w jego zarzšdzie utożsamiajšc się z ideologiš organizacji. Ale do czasu. Odmówiła, gdy chcieli by donosiła na swojš nauczycielkę. 

- To było pierwsze rozczarowanie, że ta ideologia nie jest taka szlachetna – pamięta.

Po maturze miała dylemat, czy zostać lekarzem, czy nauczycielem. Wybrała to drugie – uczyła polskiego. Najpierw w podstawówce na Okęciu, a potem w liceum Słowackiego. Opowiada, że po kilku latach została usunięta ze szkoły z zarzutem wychowywania młodzieży we wrogim stosunku do rzeczywistoœci – za dobre stopnie jakie postawiła na maturze dwóm uczennicom, które miały odwagę napisać wypracowania zgodne ze swoimi przekonaniami. Z „wilczym biletem” nie mogła pracować już w szkole. Wtedy poszła na doktoranckie studia filozoficzne. Opowiada o wydarzeniach roku 1968, w których brała udział. Potem była w negocjujšcej grupie solidarnoœciowej. Współzakładała zespół oœwiaty niezależnej.

- Cała moja działalnoœć w opozycji była zwrócona na szkołę – uważa Krystyna Starczewska.

Premiera dokumentu „Nauczyciel” zrealizowanego przez Magdalenę Łazarkiewicz i Antoniego Ferencego w sobotę 2 wrzeœnia o 22 w Planete+.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL