Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Ostatni dzwonek dla Ziemi

materiały
Ponad 40 lat temu grupa naukowców ostrzegała œwiat przed dšżeniem do nieustannego wzrostu. Dzień dzisiejszy pokazuje, że miała rację.

Był 1972 rok, gdy tzw. Klub Rzymski, czyli międzynarodowa organizacja zrzeszajšca niezależnych naukowców, biznesmenów i polityków badajšcych sprawy publiczne, wydała ksišżkę „Granice wzrostu”. Jej autorzy Donell H. Meadows, Dennis L. Meadows, JNrgen Randers i William W. Behrens III przeanalizowali przyszłoœć ludzkoœci bioršc pod uwagę takie czynniki jak populacja, produkcja przemysłowa, nieodnawialne zasoby naturalne Ziemi i zanieczyszczenie œrodowiska.

Przedstawili w swej ksišżce 12 scenariuszy rozwoju sytuacji ludzkoœci – od zagłady do zrównoważonego rozwoju. Ostrzegali, że istniejš fizyczne granice wzrostu, które – gdy je zlekceważyć – przyœpieszš problemy, z jakimi współczesna ludzka cywilizacja nie będzie sobie potrafiła poradzić. Pokazywali, że zbyt niewielu potrafi patrzeć na œwiat w kategoriach ludzkoœci, za to zbyt wielu – myœli jedynie o czubku własnego nosa i własnych doraŸnych interesach. 

Dogłębna analiza naukowa prognozowała, że jeœli poziom wzrostu œwiatowej populacji, dynamika rozwoju przemysłowego, powiększajšce się zanieczyszczenie œrodowiska i skala produkcji żywnoœci zostanš utrzymane, to efektem tego będzie niekontrolowany spadek populacji i zahamowanie produkcji przemysłowej w XXI wieku. Realnym i skutecznym rozwišzaniem miała być dbałoœć o œrodowisko naturalne. Naukowcy ostrzegali, że nawet natychmiastowe oprzytomnienie i wdrażanie zmian zajmie od 50 do 100 lat. I dodawali, że każdy rok zwłoki sprawia, że trudniej będzie osišgnšć te cele, a szanse powodzenia będš się kurczyć. I że niczego nie da się zrobić, jeœli ludzie będš chcieli wcišż więcej i więcej.

Ksišżka cieszyła się wielkš popularnoœciš – została przetłumaczona na trzydzieœci języków i wydana w dziesięciu milionach egzemplarzy. Wywołała także dyskusję politycznš i niechęć wszystkich czerpišcych profity z uprawiania rabunkowego, powszechnie akceptowanego gospodarowania naturalnymi zasobami. Po 40 latach widać, że naukowcy nie mylili się.
Ekstremalne zmiany klimatyczne, głód i bieda, przeludnienie i kryzysy finansowe to problemy współczesnego œwiata wynikajšce bezpoœrednio z eksploatacji œrodowiska, industrializacji i rosnšcego przyrostu naturalnego.

Reżyser dokumentu „Ostatni dzownek” daje pod rozwagę, że być może to ostatni dzwonek, aby podjšć decyzje, które zaważš na przyszłoœci ludzkoœci.

Polecam, bo to niezbędna refleksja.

Premiera filmu „Ostatni dzwonek”, zrealizowanego przez Enrico Cerasuolo – w poniedziałek 12 czerwca o godz. 22.30 w TVP 2.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL