Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Zdzinek. Intrygujšca opowieść o Zdzisławie Jaskule

Fotorzepa/Marian
Historia barwnego życia człowieka na pograniczu, czyli tam gdzie jest najciekawiej. Bohaterem dokumentu jest Zdzisław Jaskuła.

Ten zmarły przedwczeœnie w 2015 roku (miał 64 lata) poeta, reżyser i opozycjonista w czasach PRL-u zwišzał swoje życie z Łodziš.

Mieszkał na ulicy Wschodniej, czyli w łódzkim trójkšcie bermudzkim. Potrafił jednak bez kłopotu dogadywać się z miejscowymi menelami, nawet czytał im wiersze, a oni szanowali go i traktowali jak swojego. PrzyjaŸnił się z Mariš Kornatowskš, znanš filmoznawczyniš, podobnie jak on – chętnš do spożywania golonki w jednym z tamtejszych podejrzanych lokali.

- Mityczna postać – okreœla go Andrzej Seweryn. - Nazywaliœmy go Jezuskiem z racji długich włosów – pamięta sšsiad.

Mówiono też o nim jako o łódzkim hippisie, dostrzegano w nim archetyp poety. Absolwent KUL-u, dyrektor Teatru Nowego w Łodzi w latach 1997-1999 i 2010-2015, był postaciš nietuzinkowš, skupiajšcš wokół siebie ludzi z różnych œrodowisk.

Film opowiada o Jaskule przede wszystkim z perspektywy jego żony - Sławy Lisieckiej, tłumaczki literatury niemieckojęzycznej. Pamięta, że była to wzajemna miłoœć od pierwszego wejrzenia. Salon Jaskułów, czyli podziemny dom kultury – tętnił życiem – mieli nawet teatr. Do ich domu przyjeżdżali wszyscy z Polski – od Jacka Kuronia i Adama Michnika poprzez Julię Hartwig i Artura Międzyrzeckiego. Wizyty Grzegorza Ciechowskiego zapamiętali sšsiedzi, a zwłaszcza sšsiadki, które darzyły go wielkim podziwem

Zdzisław Jaskuła był duszš towarzystwa, przez ich dom przewijały się cišgle dziesištki ludzi, w trudnych czasach - wielu się u nich ukrywało.

– Bywało, że wracaliœmy z wakacji, a w mieszkaniu – bankiet – pamięta Sława Lisiecka.
Opowiada także o trudnoœciach, których nie brakowało, bo Jaskuła był człowiekiem krótkiego dystansu, nie miał do wielu spraw cierpliwoœci. Do tego rzadko bywał w domu, bo łaknšł wolnoœci…

Intrygujšca opowieœć o człowieku i dobrze się stało, że jego losy zostały wpisane w kontekst najbliższego otoczenia – także sšsiadów i Łodzi.

Premiera dokumentu „Zdzinku, kim ty chcesz w życiu zostać?” zrealizowanego przez Aleksandrę Rek we wtorek 21 marca w TVP 2.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL