Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Krzysztof Zanussi w "Niedzieli z..." w TVP Kultura

materiały
Bohaterem najbliższej „Niedzieli z... ” w TVP Kultura będzie Krzysztof Zanussi. Poczštek o godz. 17.15.

– Twórca prowokujšcy, niewygodny, drażnišcy bardzo wielu, ale bardzo interesujšcy – okreœla bohatera programu ks. Marek Lis.

Krzysztof Zanussi całe życie stawia zaœ pytania. - O sens naszej egzystencji – potwierdza reżyser, dodajšc, że jest to dla nas wszystkich kwestia podstawowa.

Przywołuje postać księdza Michała Hellera, który zajmuje się wyjaœnianiem, jak pogodzić wizję kosmosu z doktrynš chrzeœcijaństwa. - Fascynuje mnie to – ujawnia Krzysztof Zanussi.
Mówi też, że znane mu sš etykietki, którymi jest przez innych znaczony – nudziarza i katolika.

– To człowiek, któremu zawdzięczam iluminację – charakteryzuje natomiast bohatera programu pisarz Jerzy Sosnowski.

– Artysta wierny swoim inteligenckim korzeniom. Nie było to łatwe w czasach PRL-u, nie jest łatwe dzisiaj – zauważa Barbara Hollender, krytyk filmowy.

Widzowie zobaczš fragmenty filmów, w tym autobiograficznego „Cwału”. Zanussi pamięta, że gdy był nastolatkiem, rodzice powiedzieli, żeby weryfikował u nich wiedzę zdobytš w szkole na lekcjach geografii, biologii, historii, języka polskiego.

– To było bardzo rozwijajšce, miałem jakby dwa komplety poglšdów – wspomina reżyser.
Z domu rodzinnego wyniósł też naukę, że nie wolno pozwolić się zdeklasować duchowo. I że choć on i koledzy z jego œrodowiska, ideałami nie byli, to ze snobistycznych względów – dbali o czystoœć języka.

Barbara Hollender dopowiada, że pamięta przywołanš kiedyœ przez Krzysztofa Zanussiego historię, kiedy ojciec powiedział do niego: „Synku, można znać i szeœć języków, ale najważniejsze, co się chce powiedzieć”. I reżyser w programie nieco jš prostuje…

O matce bohatera programu opowiada z kolei Maja Komorowska. Jest też o cierpieniu i jego sensie, a także o tym, co różni je od cierpiętnictwa.

– Cnota bardzo łatwo przekształca się w swoje przeciwieństwo – zauważa reżyser.
Zaproszeni goœcie rozmawiajš też o filmie „Kontrakt” nakręconym w 1980 roku, a Zanussi ujawnia, że trzech wielkich aktorów odmówiło mu zagrania roli, którš wykreował Tadeusz Łomnicki, uważajšc, że to „antyinteligenckie żšdło”.

„Barwy ochronne” z 1976 roku uznane za obraz poczštkujšcy kino moralnego niepokoju, sš nadal – o czym przekonajš się widzowie za sprawš rozmowy w studiu – pretekstem do przemyœleń…

Uzupełnienie „Niedzieli z Krzysztofem Zanussi” stanowić będš jego filmy: „Hipoteza” (godz. 18.05), „Życie za życie. Maksymilian Kolbe” (18.45) oraz „Cwał” (20.30).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL