Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Felietony

Cichocki: Nowy podział na Wschód i Zachód

AFP
Podczas niedawnego szczytu UE z państwami Unii Afrykańskiej Angela Merkel oddała się temu, co lubi najbardziej: ratowaniu ludzkoœci.

Pod wrażeniem filmu CNN pokazujšcego proceder handlu ludŸmi w libijskich obozach dla migrantów i uchodŸców Merkel spotkała się z Macronem i ustaliła nowy plan rozwišzania problemu napływu Afrykańczyków do Europy. Ten aktywizm pani kanclerz wywołał jednak konsternację. Znów pod wpływem emocji podejmuje ona w imieniu innych decyzje, których skutki będš ich póŸniej bezpoœrednio dotyczyć.

Zainteresowanie w mediach wywołał ostatnio raport amerykańskiego instytutu PEW na temat migracji muzułmańskiej do Europy. Wynika z niego, że w 2050 r. muzułmanie będš stanowić ok. 20 proc. społeczeństwa francuskiego i niemieckiego. W Szwecji może to być nawet 30 proc. Gdyby do tego doszło, Europa Zachodnia byłaby kulturowo, religijnie i politycznie zupełnie inna. W tym kontekœcie nie sposób nie zapytać o cele i filozofię niemieckiej polityki w tej kwestii. Czy naprawdę Niemcy wierzš, że mogš stworzyć rodzaj wpływowego, cywilizowanego i mieszczańskiego islamu w swoim kraju i w Europie? I po co? Z badań PEW wynika, że w Europie Œrodkowo-Wschodniej do 2050 r. liczba muzułmanów nie przekroczy 0,2 proc. To oznacza, że muzułmańska migracja do Europy może doprowadzić do cywilizacyjnej przepaœci między zachodniš i wschodniš częœciš kontynentu. Już teraz widać, że europejska solidarnoœć na Zachodzie rozumiana jest przede wszystkim jako otwarcie na ludzi religijnie i cywilizacyjnie obcych, podczas gdy dla nas oznacza obronę tego, co stanowi o naszych wspólnych wartoœciach.

Autor jest profesorem Collegium Civitas

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL