Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Felietony

Cichocki: Europeizacja pamięci

archiwum prywatne
Dla niektórych integracja europejska nie jest sposobem na instytucjonalizację współpracy między europejskimi państwami, ale znacznie czymœ więcej – drogš do całkowitej przemiany Europy.

Dla tych europejskich prometeistów obszarem przemiany jest nie tylko prawo czy życie społeczne, ale także kultura i pamięć.

Dlatego wraz z rozszerzeniem UE pojawiła się myœl, że należy zintegrować także europejskš historię. Teraz zamiast jej wersji narodowych, zamiast odmiennych doœwiadczeń, obowišzywać ma jedna, ogólnoeuropejska, zintegrowana historia pod patronatem UE. W 2007 r. Parlament Europejski z inicjatywy ówczesnego przewodniczšcego Hansa-Gerta Pötteringa postanowił, że pomnikiem takiej przemiany w stronę zeuropeizowanej historii stanie się Dom Europejskiej Historii w Brukseli, modelowa placówka muzealno-edukacyjna w UE.

Można jš zwiedzać od dwóch miesięcy. Ekspozycja umieszczona w budynku dawnej kliniki dentystycznej z lat 30. staje się faktycznie czymœ w rodzaju wizyty u dentysty dla każdego zwiedzajšcego z Europy Œrodkowo-Wschodniej. W formie topornej i nachalnej pedagogiki gromadzi chyba wszystkie możliwe absurdy „europejskiego" zintegrowanego spojrzenia na historię naszego kontynentu: komunizm dobry – nazizm zły, narody i religia Ÿródłem wszelkich nieszczęœć, niemieccy wypędzeni pierwszymi ofiarami II wojny œwiatowej, ruch oporu owszem – ale nie w Polsce, UE ostatecznym celem rozwoju Europy...

Bruksela wystawiła naprawdę szczególny pomnik europejskiej historii. Warto go obejrzeć, żeby się przekonać, jakie mogš być skutki europejskiego prometeizmu. Problem w unijnej europeizacji pamięci nie leży bowiem w tym, że różnice narodowych doœwiadczeń sš sprowadzane do jednego tylko, ogólnego mianownika. Chodzi o to, że kończy się ona prymitywnš, historycznš pedagogikš według jednego, dominujšcego wzorca, który jest nie tylko skandaliczny, ale którego celem jest po prostu fałszowanie historii. Najdziwniejsze jednak w projekcie Domu Europejskiej Historii jest to, że jest to projekt unijny, więc także polski. Jak to się stało, że przez dekadę, kiedy powstawał, polskie władze, polskie instytucje nie podjęły skutecznych działań, aby nie dopuœcić do obecnego, skandalicznego kształtu wystawy? Znów się więc okazało, że Polak jest mšdry po szkodzie.

Autor jest profesorem Collegium Civitas

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL