Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Felietony

W kosmicznym domu ze Scarlett Johansson

Aneta Gawrońska
Archiwum
Wkraczamy do œwiata, który za pomocš zaawansowanych technologii odczytuje nasze potrzeby.

W stajesz do pracy, a ekspres sam robi kawę. Wchodzisz pod prysznic, a wbudowany w œcianę telewizor włšcza się po odkręceniu wody. Kiedy mieszkanie wymaga wietrzenia, uchylajš się okna. Inteligentny system powiadomi cię, gdy ktoœ obcy będzie próbował się dostać do mieszkania.

Możesz kontrolować wszystko z dowolnego miejsca na œwiecie. Kiedyœ internet łšczył tylko ludzi siedzšcych przed komputerami. Teraz za pomocš tabletu albo smartfona będzie się można połšczyć z własnš lodówkš.

Oto wkraczamy do œwiata, który za pomocš zaawansowanych technologii odczytuje nasze potrzeby. Polacy chcš mieszkać coraz lepiej. Coraz bardziej nowoczeœnie, coraz bardziej komfortowo. Dlatego deweloperom biznes idzie œwietnie. Olbrzymia konkurencja wymusza coraz lepszš jakoœć oferowanych nieruchomoœci. Firmy kuszš nowoczesnš aranżacjš wnętrz, oferujš pomoc architektów, stosujš ekologiczne rozwišzania. Systemy smart home proponuje na razie niewiele firm. Niewykluczone jednak, że niedługo w naszych domach będš same inteligentne sprzęty.

W 2013 roku do kin weszła komedia romantyczna pod tytułem „Her". Samotny bohater nawišzuje zwišzek z „Samanthš" – inteligentnym systemem operacyjnym, któremu głosu użyczyła Scarlett Johansson. Zainstalowany w komputerze wyrafinowany algorytm ze sztucznš inteligencjš ma zdolnoœć rozpoznawania głosów, potrafi też rozmawiać.„Samantha" czyta e-maile, œledzi podróże bohatera, przeszukuje sieć, by wiedzieć o nim jak najwięcej. Staje się kimœ bardzo bliskim. Być może za jakiœ czas każde nowe mieszkanie będzie inteligentne. Ale kto zechce „Samanthę" w pakiecie zamiast drugiego człowieka?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL