Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Felietony

Surdykowski: Na wschód od Zachodu

W przeszłoœci Zachód był dla Polski nadziejš i drogowskazem. Żołnierze upadłych powstań wypatrywali stamtšd pomocy, ale na koniec zawsze pozostawali z goryczš osamotnienia.

Za komuny marzyliœmy, by wyrwać się za żelaznš kurtynę, uszczknšć coœ z obficie zastawionego stołu, przez chwilę zachłysnšć się wolnoœciš, u nas racjonowanš na kartki, a najczęœciej zakazanš. Potem – wraz z narodzinami Solidarnoœci – zaœwitało także nad Wisłš: wierzyliœmy w zachodniš demokrację i kapitalizm jak w bożka: skoro tylko uda się je u nas zaprowadzić, wszystko na pewno będzie dobrze!

Po historycznym 1989 roku na pewno nie wszystko ułożyło się wedle marzeń, ale ogromnym wysiłkiem, którego jeszcze dotšd nikomu nie udało się opisać, odrobiliœmy spory dystans do celu, który wczeœniej wydawał się nieosišgalny. To dzisiaj banał, że tak szybko znaleŸliœmy się w zachodnich sojuszach, ale gdy w latach 1980/1981 któryœ goršcogłowy radykał bšknšł o Polsce w NATO, to niejeden z powszechnie szanowanych opozycjonistów (i niżej podpisany za nimi) pocił się ze strachu. A jeszcze ważniejsze, że dosyć szybko zaczęliœmy w tych sojuszach mieć sporo do powiedzenia.

Ale dzisiaj widać ruch w przeciwnym kierunku. Ledwieœmy postawili na Zachodzie jednš stopę, już zaczynamy odsuwać się od Berlina, Brukseli i Paryża, a ostatnio nawet od Waszyngtonu. Taka jest cena za mit godnoœci i suwerennoœci rzekomo odzyskiwanej przez dystansowanie się od państw uznanych kiedyœ za wzór, a po historycznym przełomie za sojuszników, i od wartoœci, na jakich została ustanowiona ich demokracja. Nic nie odzyskujemy, coraz więcej tracimy. Paliwem jest rzekomo patriotyczne „wzmożenie" łaskawe dla szowinizmu i ksenofobii, ale niechętne krytycznemu rozumowi i rzetelnej wiedzy o własnej historii.

Czy sš w Polsce politycy sterowani z Moskwy? Na pewno sš, choć jeszcze przyczajeni poza głównym nurtem.

Ale i tam nie brak spryciarzy wygrywajšcych zatrute melodie na flecie szczurołapa w nadziei otępienia umysłów i stumanienia elektoratu. Dopomoże im liczne grono „pożytecznych idiotów". Jak tak dalej pójdzie, nie trzeba będzie nawet „zielonych ludzików", by odbudować utracone imperium.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL