Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Felietony

Cichocki: Uczmy się od innych

AFP
Ministrowie finansów oœmiu państw członkowskich, które reprezentujš północnš częœć UE, przeciwstawianš unijnemu południowi najbardziej zadłużonych państw europejskich, wystosowali list dotyczšcy planowanych przez Paryż i Berlin reform UE.

Chodzi o pogłębienie integracji w strefie euro, czyli de facto stworzenie unii w Unii, za czym opowiada się przede wszystkim Emmanuel Macron i do czego chce pozyskać nowy niemiecki rzšd.

List podpisały państwa bałtyckie, Holandia, ale także państwa skandynawskie, m.in. Dania i Szwecja, które do euro nie należš. Ministrowie tych państw wzywajš do skoncentrowania się na reformach najważniejszych, takich jak dokończenie unii bankowej oraz przekształcenie europejskiego funduszu pomocowego dla zadłużonych państw w Europejski Fundusz Walutowy. Natomiast zdecydowanie krytykujš pomysły tworzenia unii w Unii oraz instytucjonalizowania wewnętrznego podziału przez odrębny budżet dla strefy euro czy ustanowienie europejskiego ministra finansów.

List odebrano jako wyraŸny sygnał przeciwko francusko-niemieckiej inicjatywie budowania pogłębionej politycznie strefy euro i dalszemu przekazywaniu narodowych kompetencji Brukseli. Z polskiej perspektywy z listu wynikajš dwie istotne kwestie. Plany Macrona reformy Unii sš dla nas niekorzystne, ale widać wyraŸnie, że wœród wielu państw nie ma na nie zgody. Nawet więc jeœli Paryż i Berlin dojdš szybko do porozumienia w sprawie reformy Unii, czekajš je poważne negocjacje i spory z doœć licznš grupš przeciwników, którš ze względu na brak wyraŸnego przywództwa Berlin zapewne zagospodaruje jako argument we własnych rozmowach z Paryżem.

Ale jest także inny ważny wniosek dla Polski. Obecnoœć Danii i Szwecji pokazuje, że można nie być w strefie euro, a jednoczeœnie brać udział w debacie na temat jej przyszłoœci. Kopenhaga i Sztokholm nie chcš same skazywać się na drugorzędnš politycznie rolę w Unii, dlatego wzięły udział w inicjatywie innych państw. W zmianach zachodzšcych w strefie euro, takich jak unia bankowa czy Europejski Fundusz Walutowy, widzš dla siebie nie tylko zagrożenia, ale i szanse, dlatego chcš je współtworzyć, nawet jeœli nie zamierzajš wchodzić do euro. To mšdra strategia.

Autor jest profesorem Collegium Civitas

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL