Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Felietony

Cichocki: Na marginesie stulecia

archiwum prywatne
W jakim momencie naszej historii się dzisiaj znajdujemy? Nasze życie publiczne i polityczne nie sprzyja zupełnie stawianiu takich pytań. Żyjemy w wirówce, która odbiera nam szansę na dystans i okazję do głębszej refleksji. A przecież pytanie jest całkiem na miejscu, skoro, jak myœlę, zgodzimy się wszyscy co do tego, że obecne czasy sš w Polsce i Europie wyjštkowe.

Jest to więc moment niekwestionowanego ekonomicznego sukcesu. Pogardliwe „Polnische Wirtschaft", którym stygmatyzowano Polaków w XIX i XX wieku jako tych, którzy nie potrafiš dbać o własne sprawy i zapewnić sobie samym pomyœlnoœci, definitywnie odeszło do przeszłoœci. PKB kraju jest dzisiaj na poziomie, na jakim nie było w całym dwudziestym wieku. Jeœli przeliczyć je na głowę mieszkańca, nadal oddziela nas spory dystans od najbogatszych europejskich narodów, ale nie jesteœmy już ani nie czujemy się ich ubogimi krewnymi. Wystarczy spojrzeć na Ukrainę, z którš zaczynaliœmy z podobnego poziomu, a dzisiaj przewyższamy kilkakrotnie zamożnoœciš, aby zrozumieć, jak daleko udało nam się dojœć przez ostatnie trzy dekady. I wiemy, że stać nas na dużo więcej.

Jesteœmy więc w momencie wyjštkowego ekonomicznego i społecznego sukcesu Polski, a jednoczeœnie widać, jak bardzo w dalszym cišgu nie wiemy jeszcze, kim jesteœmy. Opowieœć o tym, jak wychodziliœmy z komunizmu, jak odzyskiwaliœmy nasze miejsce w Europie i jak odbudowywaliœmy kraj z zapaœci PRL, straciła swojš moc. Natomiast trauma strasznych doœwiadczeń wojny i komunizmu – ofiar, zdrady, niesprawiedliwoœci – wcišż wraca do nas z wielkš siłš i domaga się opowiedzenia oraz uznania. Potworne doœwiadczenie katastrofy smoleńskiej, z którym zbiegły się póŸniejsze kryzysy, przede wszystkim rosyjska wojna z Ukrainš, uœwiadomiło, jak kruche może być nasze bezpieczeństwo i jak niejasna może być przyszłoœć. Wzmogło to odruch obronny, ale i poczucie niepewnoœci.

Ten moment w naszej historii nie ma jeszcze swojej nazwy. I chociaż dzisiaj oprócz zagorzałych zwolenników ma on także swych totalnych krytyków, wydaje się niezbędne, abyœmy mogli wreszcie zobaczyć, kim my, Polacy, naprawdę jesteœmy.

Autor jest profesorem Collegium Civitas

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL