Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Felietony

Surdykowski: Kto zapłaci rachunek za Morawieckiego

AFP
Premier Mateusz Morawiecki piastował kierownicze stanowiska w bankowoœci, więc zna korporacyjne zwyczaje. Gdyby szef firmy jednym niefortunnym wystšpieniem zrujnował opinię o przedsiębiorstwie, jak nasz premier na konferencji w Monachium, to na najbliższym posiedzeniu akcjonariuszy wyleciałby ze stanowiska jak z procy.

W dodatku wykazał nieumiejętnoœć posługiwania się obowišzujšcym w tym gronie językiem angielskim. A potem zjechał do dna, prezentujšc w Warszawie idiotycznš mapę dotyczšcš smogu. Na szczęœcie do najbliższego walnego zgromadzenia udziałowców firmy o nazwie Polska zostało półtora roku, więc może akcjonariusze zapomnš.

Ale jeszcze inne chmury zbierajš się nad głowš naszego premiera. Dokument żargonowo okreœlany jako „plan Morawieckiego", a reklamowany jako program przekształcenia Polski w kraj innowacji i szybkiego rozwoju, jest znany od czasu objęcia władzy przez PiS, choć został zaakceptowany przez rzšd dopiero z poczštkiem ub. roku. Otóż do tej chwili nie uczyniono nic konkretnego, co pozwalałoby mieć nadzieję, iż w jakiejkolwiek dziedzinie Polska dołšczy do œwiatowej czołówki. Owszem, zrobiono wiele dla implementacji (modne słowo w sferach korporacyjnych) zasady BMW (bierni, mierni, wierni), obsadzajšc państwowe przedsiębiorstwa uległymi Misiewiczami. Teraz już wiadomo, do czego ma służyć zwiększenie roli państwa i rozmaite „repolonizacje". Bo efektywnoœci i innowacjom na pewno nie.

O stanie naszego przygotowania niech œwiadczy obietnica, że wkrótce po polskich drogach jeŸdzić będzie milion samochodów elektrycznych. Pod względem ich liczby nie tylko wleczemy się w ogonie Europy, ale też gdyby jakimœ cudem się zjawiły, zarówno elektrownie, jak sieć energetyczna w całym kraju padłyby z przecišżenia po pierwszej próbie ich naładowania. Za to kwitnie – jak w bankowej korporacji – „inżynieria finansowa" polegajšca na mnożeniu nieistniejšcych pieniędzy. Przykładem jest przygotowywana reforma emerytur. Pracownicze plany kapitałowe będš kupować obligacje Skarbu Państwa, co sprowadza się do przymusowego pożyczania pieniędzy od obywateli. Chwilowo ratuje nas dobra koniunktura w globalnej gospodarce. Gdy jednak osłabnie, rachunek zapłacš emeryci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL