Farmacja

Firmy farmaceutyczne doceniają Polskę

Polscy pracownicy centrów badawczo-rozwojowych doceniani są za wysoką jakość wykształcenia oraz kreatywność.
123RF
Astra Zeneca zdecydowała o zwiększeniu inwestycji nad Wisłą.

Zagraniczni inwestorzy coraz częściej wybierają Polskę na lokalizację centrów badawczo-rozwojowych (research and development). Przyciągają ich nie tylko koszty – wciąż niższe niż w większości krajów Europy Zachodniej, ale przede wszystkim renoma i umiejętności polskich naukowców.

Dobre miejsce do badań

Dotychczas swoje centra ulokowały w Polsce trzy międzynarodowe firmy farmaceutyczne – AstraZeneca, MSD i Roche, które będzie prowadzić badania w Centrum Naukowo-Przemysłowym z Oddziałem Badań Klinicznych Wczesnych Faz przy Centrum Onkologii w Warszawie. Teraz AstraZeneca zapowiada natomiast rozbudowę istniejącego od 2011 r. Globalnego Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych. Firma planuje nie tylko zatrudnienie kolejnych dwustu pracowników – obecnie zatrudnia ponad 400-osobowy personel – ale także rozszerzenie zakresu działania na wszystkie obszary planowania i zarządzania badaniami klinicznymi. Zakończenie procesu rekrutacji przewidziane jest do końca 2018 r. Można się spodziewać, że z końcem kolejnego roku firma będzie zatrudniać nawet 1000 osób.

– Polska stanie się największym na świecie centrum koordynującym badania kliniczne naszej firmy. Zadecydowały o tym zarówno względy finansowe – nadal jesteśmy tańsi w porównaniu z innymi rynkami – jak i potencjał ludzki – tłumaczy Alina Pszczółkowska, dyrektor zarządzająca projektem rozbudowy Globalnego Centrum Badań Klinicznych AstraZeneca. – Naszą silną stroną jest wysoki poziom wykształcenia kandydatów oraz elastyczność i chęć szukania nowych rozwiązań.

Polska została doceniona

Doktor Patryk Mikucki, dyrektor ds. badań i rozwoju regionu Europa w AstraZeneca, przekonuje, że ulokowanie globalnego centrum właśnie w Polsce świadczy o tym, że polscy pracownicy wyróżniają się na tle Europy. – To też wyraz zaufania firmy do polskiego oddziału, docenienie potencjału i osiągnięć ludzi, którzy pracują tu od kilkunastu lat. AstraZeneca od lat inwestuje w swoich pracowników i równocześnie buduje zaufanie do ich kompetencji i teraz to procentuje – tłumaczy Patryk Mikucki. Dodaje, że to działanie odzwierciedla strategiczny kierunek globalnego rozwoju firmy, inwestującej w Polsce dotychczas nawet 140 mln zł rocznie w działalność szeroko rozumianą jako badania i rozwój. – Już dziś w naszym kraju planujemy i koordynujemy międzynarodowe badania kliniczne dla celów rejestracji nowych leków na całym świecie lub rozszerzenia wskazań dla produktów już będących na rynku. Dla AstraZeneca Pharma Poland rozpoczęta właśnie zmiana oznacza kolejne zwiększenie roli i zakresu odpowiedzialności – stwierdza dr Mikucki.

Nowe kompetencje

Do zadań centrum należeć będzie kompleksowa obsługa badań klinicznych, a więc planowanie sposobu wykonania badania, koordynacja rekrutacji pacjentów, a także gromadzenie danych klinicznych i zarządzanie nimi. Nadzorować będzie również sam przebieg badania klinicznego, uwzględniając jakość opieki nad pacjentem, i tworzyć zaawansowane analizy statystyczne i raporty będące podstawą późniejszych wniosków o rejestrację produktu leczniczego.

Jak podkreśla dr Mikucki, Polska jest dziś liderem w europejskiej części AstraZeneca pod względem liczby programów badawczych i zaangażowanych w nie pacjentów. Tylko w ostatnim roku polski oddział firmy przeprowadził 70 programów klinicznych, w których udział wzięło 7,5 tys. pacjentów.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL