Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Dwie „szybkie ścieżki” jednocześnie

123RF
Od dziœ do 29 grudnia zarówno duże firmy, jak i te z sektora małych i œrednich przedsiębiorstw mogš ubiegać się o dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Chodzi o najważniejsze w okresie 2014-2020 granty badawcze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) zwane potocznie „szybkš œcieżkš" ze względu na szybkš ocenę wniosków o dofinansowanie wynoszšcš 60 dni w przypadku firm mikro, małych i œrednich oraz 90 dni w przypadku firm dużych. Tym razem Centrum ogłosiło (1 wrzeœnia) jednoczeœnie dwa konkursy z poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Pierwszy, z budżetem 1 mld zł, jest przeznaczony dla sektora mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw. Drugi, z pulš 350 mln zł, dla firm dużych. Dziœ (2 paŸdziernika) ruszajš nabory projektów w obu tych konkursach.

Jak podkreœlajš eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tym razem beneficjenci w ramach projektów będš mogli po raz pierwszy sfinansować tzw. prace przedwdrożeniowe np. w postaci analiz rynkowych czy badania praw własnoœci intelektualnej.

Co więcej firmy z sektora MŒP będš miałby de facto dwie szanse na pozyskanie dotacji gdyż tym razem w konkursie dla dużych przedsiębiorstw umożliwiono również ubieganie się o dofinansowanie konsorcjom, w których skład mogš wchodzić również firmy z sektora MŒP.

Więcej o dwóch jednoczesnych konkursach z poddziałania 1.1.1 PO IR pn. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" w rozmowie wideo z Kamilem Melcerem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 6 paŸdziernika 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, sš dostępne na stronie internetowej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL