Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Dotacja na poczštek przygody na parkiecie

Bloomberg
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci oferuje dofinansowanie firmom zainteresowanym wejœciem na giełdę.
Te zmierzajšce na główny warszawski parkiet oraz zagraniczne rynki regulowane mogš pozyskać nawet 800 tys. zł. Te zainteresowane rynkiem NewConnect - 100 tys. zł, a te wprowadzeniem obligacji na rynek Catalyst - 80 tys. zł i 60 tys. zł na wprowadzenie kolejnej emisji obligacji. To dotacje z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a dokładnie z poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŒP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock". Jak sama nazwa wskazuje to pienišdze dla mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw zmierzajšcych na giełdę. Dofinansowanie przedsiębiorcy mogš pozyskać na projekty dotyczšce zakupu usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (Giełda Papierów Wartoœciowych, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Dla tych firm, które chcš pozyskać dofinansowanie (maksymalnie 50 proc. wartoœci kosztów kwalifikowalnych projektu) w tym roku to już przysłowiowy ostatni dzwonek, gdyż bardzo długi nabór wniosków prowadzony przez Polskš Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoœci trwajšcy od 21 listopada 2016 r. wszedł już w ostatniš fazę (IV etap konkursu) i wnioski można składać jeszcze tylko do 20 listopada br.
Więcej o grantach pod nazwš „4 Stock" w rozmowie wideo z Agnieszkš Gogolewskš z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 29 wrzeœnia 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3). Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, sš dostępne na stronie internetowej.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL