Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Bony czekajš na przedsiębiorców

Fotolia
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci oferuje małym i œrednim firmom bony na innowacje. To zachęta do współpracy z naukowcami.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) rozpoczyna właœnie drugi etap naboru projektów w trzecim już konkursie w poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. „Bony na innowacje małych i œrednich przedsiębiorstw". Celem tego schematu pomocy dla sektora MŒP jest stymulowanie współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe.

Przedmiotem dofinansowania jest zakup usługi polegajšcej na opracowaniu nowego lub znaczšco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Chodzi o opracowanie technologicznej innowacji produktowej lub procesowej. Dofinansowaniem może być dodatkowo objęty zakup usługi dotyczšcy innowacji nietechnologicznej, jeœli usługa ta dotyczy opracowania dla MSP nowego lub znaczšco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcš usług na rzecz mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw mogš być jednostki naukowe, posiadajšce siedzibę na terytorium Polski.

W trwajšcym właœnie konkursie (nabór projektów rozpoczšł się 8 czerwca br. i potrwa do 8 lutego 2018 r., składa się on z czterech etapów, każdy po ok. dwa miesišce) PARP ma dla firm 65 mln zł.

Konkurs ten jest prowadzony w oparciu o nowe kryteria wyboru projektów co ma ułatwić przedsiębiorcom ubieganie się o wsparcie.

Więcej o bonach na innowacje dla małych i œrednich firm w rozmowie wideo z Annš Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 15 wrzeœnia 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL