Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

50 mln zł na systemy bezzałogowe

123rf.com
Już w najbliższš œrodę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi drugi konkurs w programie sektorowym INNOSBZ.
Budżet konkursu, który zostanie ogłoszony 16 sierpnia wyniesie 50 mln zł. Przedsiębiorcy lub ich konsorcja, w tym także dużych firm z małymi i œrednimi przedsiębiorstwami, będš mogły ubiegać się o dofinansowanie prac badawczych nad cywilnymi bezzałogowymi statkami i platformami oraz zwišzanymi z nimi technologiami. Poziom dofinansowania będzie uzależniony od rodzaju prowadzonych prac (badania przemysłowe i prace rozwojowe) oraz wielkoœci przedsiębiorstwa. Firmy mogš otrzymać dofinansowanie w wysokoœci nawet 80 proc. na badania przemysłowe i 60 proc. na prace rozwojowe. Dzięki realizacji programu INNOSBZ, który jest częœciš Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nastšpi upowszechnienie statków bezzałogowych, w tym dronów, w zastosowaniach cywilnych, takich jak np.: zarzšdzanie kryzysowe, obserwacja z powietrza terenów trudnodostępnych, rolnictwo precyzyjne, monitoring miast, wspomaganie wykrywania powodzi, automatyczne wykrywanie i lokalizowanie pożarów rozległych obszarów zalesionych. Będzie to drugi, po ubiegłorocznym, nabór projektów w tym programie sektorowym. Tym razem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmowało wnioski przez dwa miesišce, od 16 paŸdziernika do 18 grudnia br. Ich ocena ma potrwać do 90 dni. Więcej o programie INNOSBZ i zbliżajšcym się konkursie w rozmowie wideo z Michałem Chomczykiem, koordynatorem programu INNOSBZ w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 18 sierpnia 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).
Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, sš dostępne na stronie internetowej.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL