Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

MOTO POWER: Wsparcie dla uczelni dla rozwoju motoryzacji

123RF
Resort rozwoju oferuje nowe, innowacyjne dotacje dla uczelni, które przysłużš się przemysłowi motoryzacyjnemu.

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs MOTO POWER w temacie „Przetestowanie 5. poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji”. To nabór w ramach działania 4.1 „Innowacje społeczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju (POWER).

Granty oferowane bezpoœrednio przez Ministerstwo Rozwoju majš przyczynić się do wykształcenia wykwalifikowanych pracowników na potrzeby dynamicznie rozwijajšcego się w naszym kraju sektora motoryzacyjnego.

Do wzięcia, przez uczelnie prowadzšce kształcenie na kierunkach przydatnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego takich jak np.: automatyka, robotyka, elektronika czy mechatronika, transport, zarzšdzanie i inżynieria produkcji, jest 20 mln zł.

Na pomysły uczelni, które finalnie przyczyniš się do rozwoju przedsiębiorstw motoryzacyjnych, resort będzie czekał od 15 wrzeœnia do 15 paŸdziernika br. Wtedy szkoły wyższe będš mogły składać swe projekty w tym pilotażowym naborze.

Więcej o konkursie MOTO POWER (i przyszłoœci polityki spójnoœci po 2020 r.) w rozmowie wideo z Pawłem Choršżym, wiceministrem rozwoju na stronie funduszeue2017.rp.pl oraz oraz w artykule pt. „Pilotaż konkursu MOTO POWER” w „Rzeczpospolitej” z 7 lipca 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma” str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z POWER, sš dostępne na stronie internetowej projektu.

 

 

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL