Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Etyka i reklama

Adwokaci promujš swój pozasšdowy wizerunek

Anisa Gnacikowska
Rozmowa z Anisš Gnacikowskš, adwokatem, koordynatorkš startujšcej 4 kwietnia kampanii informacyjnej palestry.

Z niedawnych badań opinii publicznej prowadzonych na zlecenie adwokatury wynika, że wasz zawód jest najlepiej rozpoznawalny ze wszystkich zawodów prawniczych. Po co zatem palestrze ogólnokrajowa akcja wizerunkowa w różnych mediach?

W tym samym badaniu pytaliœmy też o to, z jakimi sprawami ludzie zwracajš się do adwokata. Okazało się, że jesteœmy jednoznacznie kojarzeni ze sporem sšdowym i reprezentowaniem tam klientów. Tymczasem adwokat nie jest tylko obrońcš czy pełnomocnikiem w procesie. Można przecież przyjœć do nas po poradę znacznie wczeœniej. W naszej akcji promujemy właœnie pomoc prawnš na etapie przedsšdowym. Badania wykazały też, że zaledwie 8 proc. społeczeństwa korzysta z usług prawnika, zanim podejmie ważne decyzje co do swojego majštku. Większoœć osób szuka wiadomoœci np. o prawnych aspektach sprzedaży nieruchomoœci w Internecie czy u sšsiadów. Powstajšcych póŸniej problemów można by przecież uniknšć, korzystajšc prewencyjnie z adwokata. Pomoc udzielana już po pojawieniu się problemu bywa przecież bardziej skomplikowana, a przez to droższa. Zresztš w kampanii nie będzie się pojawiał motyw adwokackiej togi. Ten strój kojarzy się z sšdem, a my chcemy położyć nacisk na pozasšdowy wymiar naszej pracy.

Czy będziecie promować oficjalnš internetowš wyszukiwarkę adwokatów?

Nie tylko. Chcemy w ogóle upowszechnić wiedzę o tym, jak znaleŸć adwokata i co może on zaoferować. Zbadaliœmy, jakimi œcieżkami klient do nas dociera. Na ogół o wyborze konkretnego adwokata decyduje rekomendacja zaufanych osób, które już z niego korzystały. To oczywiœcie naturalne. Chcemy jednak, by do nas docierały także osoby, które nie majš wœród znajomych osób, które mogłyby nasze usługi polecić.

Do jakich grup społecznych adresujecie akcję?

Chcemy dotrzeć do osób w wieku 25-65 lat, aktywnych zawodowo. Nie obejmuje ich państwowy system bezpłatnej pomocy prawnej. To osoby, , które co chwila stajš przed koniecznoœciš podjęcia decyzji wišżšcej się z dużym wydatkiem np. na zakup nieruchomoœci czy samochodu. Właœnie przy takich transakcjach asysta fachowego prawnika jest bardzo przydatna.

W palestrze jest opór przeciwko taki akcjom. Niektórzy adwokaci uważajš, ze w ten sposób wyrzuca się w błoto pienišdze z ich składek członkowskich. Twierdzš, że najlepsi klienci sš z polecenia, a nie z plakatu.

Wyniki ankiety wœród adwokatów wskazujš, że 98 proc. naszego œrodowiska oczekuje od władz samorzšdu akcji promujšcych nasz zawód. Zauważmy, że wcišż obowišzuje zakaz reklamy naszych usług. Jeżeli taki zakaz wcišż utrzymujemy, to wielu kolegów i koleżanek, zwłaszcza młodszych , podnosi zarzut, że ci starsi sš w uprzywilejowanej pozycji. Młodsi koledzy, muszš mozolnie budować swojš renomę, zmagajšc się z ograniczeniem reklamowania się. Gdy widzš intensywnš kampanię wizerunkowš radców prawnych, wskazujš, że nie możemy oddawać pola w walce o klientów. Radcowie zresztš powoli osišgajš swoje cele. Proszę zauważyć, że dotychczas w tłumaczeniach dialogów z amerykańskich filmów o prawnikach, zazwyczaj pojawiało się słowo „adwokat". Ostatnio, w filmie „Most szpiegów" słowo „attorney" przetłumaczono inaczej, jako „radca prawny".

Może to spisek tłumaczy przeciwko palestrze?

Raczej efekt silnej promocji samorzšdu radców. NajwyraŸniej ich tytuł zawodowy stał się rozpoznawalny w społeczeństwie. Dlatego też nasza akcja promuje radzenie, doradztwo, a nie walkę w sšdzie.

- Rozmawiał Paweł Rochowicz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL