Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Ile zapłacimy w przyszłym roku za pršd z ekoźródeł

123RF
Wytwórcy i banki sš za zwiększeniem tzw. zielonego obowišzku, PGE optuje za jego obniżeniem.

Skrajnie różne opinie prezentujš w konsultacjach spółki giełdowe na temat wielkoœci zużycia zielonego pršdu w 2018 r. Resort w stosownym rozporzšdzeniu zaproponował w przyszłym roku 18 proc. (z czego 0,5 proc. z biogazowni, a reszta z innych ekoelektrowni). To oznacza podniesienie tzw. zielonego obowišzku wobec tegorocznych 16 proc. (w tym 0,6 proc. dla biogazu i 15,4 proc. dla innych OZE), ale i zmniejszenie go wobec maksymalnego dopuszczalnego ustawš poziomu 20 proc. (z czego 19,35 proc. dla elektrowni innych niż biogazowe).

Dla PGE ważny obrót

Choć większy obowišzek pomógłby w rozładowaniu nadpodaży na rynku zielonych certyfikatów, to jednak zwiększyłby koszty ponoszone przez odbiorców. Na ten aspekt zwraca uwagę np. PGE, proszšc ministra o utrzymanie poziomu z 2017 r., co ma uchronić konsumentów przed „znacznymi" podwyżkami.

W ocenie Grzegorza Wiœniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej, spółki obrotu mogš wnioskować o wzrost taryfy na sprzedaż energii na 2018 r. – Postulat PGE wyraŸnie wskazuje, że koncern zmienia nastawienie do OZE i grupie nie zależy już tak mocno na odbudowaniu cen zielonych certyfikatów – tłumaczy Wiœniewski. – Teraz PGE martwi się bardziej o to, by w wyniku wzrostu cen certyfikatów nie zwiększyły się jego koszty w segmencie obrotu – dodaje.

Koszty i tak będš rosły

Michał Ćwil, ekspert branży OZE, zauważa, że koszty systemu wspierania OZE sukcesywnie spadajš z ok. 20–30 zł na MWh konsumowanej przez odbiorcę końcowego energii przed 2012 r. (kiedy dopłacano nie tylko do nowych Ÿródeł, ale też do współspalania węgla z biomasš) przez ok. 9 zł/MWh w 2016 r. do niewiele ponad 3 zł/MWh w 2017 r. To efekt spadku cen zielonych certyfikatów wskutek ich dużej nadpodaży wywołanej niedoszacowaniem wielkoœci obowišzków.

Rozbieżnoœć interesów w gronie wytwórców widać choćby na podstawie porównania stanowiska Towarzystwa Gospodarczego Elektrownie Polskie, które postuluje utrzymanie obowišzku na poziomie ustawowym. CEZ idzie krok dalej, proszšc o nieobniżanie rozporzšdzeniami ustawowej wielkoœci aż do 2020 r. Zaœ BOŒ Bank do wyższego obowišzku dołšcza też postulat przeprowadzenia aukcji dla istniejšcych farm wiatrowych.

Zdaniem Ćwila nawet przyjęcie postulowanej przez branżę OZE wysokoœci obowišzku, w połšczeniu z poselskš nowelizacjš ustawy o OZE, nie przełożyłoby się na szybki wzrost ceny certyfikatów i nie uchroni konsumentów przed wzrostem kosztów systemu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL