Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Kto najwięcej inwestuje w energetykę?

Fotorzepa, Marta Bogacz
Chiny wkładajš najwięcej pieniędzy w projekty energetyczne. Rosnš wydatki na energetykę w USA. Europa jest liderem efektywnoœciowi energetycznej.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) ogłosiła raport o inwestycjach w globalnej energetyce - World Energy Investment 2017. W minionym roku państwa œwiata wydały na projekty energetyczne 1,7 bln dol. To o 12 proc. mniej niż rok wczeœniej.

„Wzrost inwestycji w projekty podnoszšce efektywnoœć energetycznš wyniósł 9 proc., a w sieci przesyłowe - 6 proc. Natomiast aż o 25 proc. spadły nakłady na poszukiwania geologiczne i wydobycie, a o 5 proc. w moce produkcji pršdu" - wyjaœniajš autorzy raportu.

Jako głównš przyczynę zmniejszenia inwestycji raport podaje spadek wydatków na jednostkę produkcji kosztem podniesienia ich zyskownoœci.

„Koncerny gazowe i naftowe poprawiły efektywnoœć do takiego stopnia, że można to nazwać przełomem strukturalnym w porównaniu z poprzednimi latami. Postęp w technologiach i zarzšdzaniu projektami zmniejsza nakłady w energetyce wiatrowej i słonecznej, a to skutkuje mniejszš wartoœciš kontraktów na sprzedaż pršdu" - piszš eksperci IEA.

Inwestycje w sektor ropy i gazu zmniejszyły się w minionym roku aż o 26 proc. do 650 mld dol. Jednak eksperci liczš, że w tym roku w branży wydobywczej nastšpi wzrost nakładów o 3 proc., dzięki nowemu boomowi na ropę z łupków w USA.

Inwestycje w LNG spadły do 25 mld dol. (w szczycie - 2014/2015 wyniosły 35 mld dol.). Padł jednak rekord w handlu LNG - zakupy wzrosły o 10 proc. do 353 mld m3. Najwięcej kupiły Chiny i Indie. Rynek LNG wcišż czeka na niższe ceny tego surowca, co podniosłoby jego konkurencyjnoœć - zaznaczajš autorzy raportu.

Inwestycje w gaz rurocišgowy spadły o 15 proc. do 130 mld dol., w tym w Rosji o 5 mld dol. Przyczynš jest spadek popytu wydobycia a co za tym idzie popytu na gaz rurocišgowy.

Krajem , który najwięcej zainwestował w minionym roku w energetykę było Chiny z udziałem w rynku na poziomie 21 proc. Chiny sš m.in. największym kupujšcym elektryczne samochody (340 tys. maszyn). W sumie na całym œwiecie sprzedano 780 tys. samochodów elektrycznych - o 38 proc. więcej w ujęciu rocznym.

Udział USA w inwestycjach energetycznych œwiata zwiększył się do 16 proc., na trzecim miejscu sš Indie - 7 proc. Inwestycje w Europie spadły o 10 proc., na co wpływ miał spadek nakładów w branży OZE. Jednak Stary Kontynent wcišż jest największym inwestorem w projekty poprawiajšce efektywnoœć energetycznš. Najwięcej pieniędzy kraje europejskie przeznaczajš na docieplanie budynków.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL