Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

OZE rozwija się zgodnie z planami

Polski sektor OZE rozwija się zgodnie z planami, a nawet lekko przekracza cele roczne; nie ma zagrożenia dla celu 15-proc. udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto – wynika z informacji Ministerstwa Energii, przedstawionej we wtorek senackim komisjom.
Z informacji dla senackich komisji œrodowiska oraz gospodarki narodowej i innowacyjnoœci na temat funkcjonowania ustawy o OZE wynika, że 31 marca 2017 r. moc zainstalowana lšdowych elektrowni wiatrowych w Polsce wynosiła 5,8 GW, o 213 MW przekraczajšc prognozę. W stosunku do II kwartału 2016 r. przybyły 153 MW. ME poinformowało również, że w cišgu całego 2016 r. wzrost łšcznej mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych rodzajów instalacji OZE wyniósł o 1,445 GW. Z tego 1,22 GW przypadło na energetykę wiatrowš. Resort ocenił też, że dzięki zmianie ustawy z 2016 r. nastšpiło przyspieszenie rozwoju energetyki rozproszonej, w tym prosumenckiej. W Polsce do końca 2016 r. zainstalowano 17 tys. 545 systemów fotowoltaicznych o łšcznej mocy 192,82 MW. Z tego znaczšca większoœć - 17 tys. 72 systemy o łšcznej mocy 93,72 MW to instalacje prosumenckie, niewymagajšce koncesji na produkcję energii elektrycznej, a jedynie zgłoszenia o przyłšczeniu do sieci. ME podkreœliło, że priorytetem jest dalsze wzmacnianie rozwoju energetyki rozproszonej.
Jako inne priorytety resort wskazał rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz przyłšczanie do niej nowych odbiorców, wypracowanie rozwišzań promujšcych rozwój instalacji kogeneracyjnych, rozwój innowacyjnych technologii i wdrażanie rozwišzań poprawiajšcych efektywnoœć energetycznš i ekonomicznš rozproszonych Ÿródeł energii, rozwój klastrów energii oraz zwiększenie inwestycji w niewielkie (do 1 MW) Ÿródła energii.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL