Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

ME: Atom lepszy od wiatraków na morzu

Bloomberg
Polskie Ministerstwo Energii negocjuje z Brukselš kwestie limitów emisji proponowanych w tzw. pakiecie zimowym.

- Proponujemy, by wskazany limit 550 kg CO2 na kWh dotyczył nie pojedynczych bloków, ale œredniej emisji w całym kraju - zaznaczył Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Jeœli takie stanowisko zostałoby zaakceptowane przez KE, to rzšd mógłby liczyć na notyfikację tzw. rynku mocy, czyli dopłat dla wytwórców konwencjonalnych za gotowoœć do produkcji energii.

W pakiecie zimowym wskazano bowiem, że bloki emitujšce więcej niż wskazane 550 kg/kWh nie będš mogły korzystać ze wsparcia z pieniędzy publicznych.

W tym kontekœcie minister energii widzi dużš rolę wdrożenia u nas energetyki jšdrowej. - Atom pomógłby nam obniżyć œredniš emisję kraju poniżej wskazanego poziomu - podkreœlił Tchórzewski. Pytany o koncepcję mostu energetycznego łšczšcego Władysławowo z Kłajpedš, służšcego jako interkonektor między Polskš a Litwš oraz odbierajšcego pršd z naszych farm wiatraków, które w przyszłoœci powstać mogš na Bałtyku stwierdził: Wolę atom od wiatraków na morzu. Energetyka jšdrowa zapewnia pršd na stałe.

Tchórzewski dodał, że nowy model finansowania inwestycji w polskš energetykę jšdrowš będzie gotowy nie wczeœniej niż do końca pierwszego półrocza. Wczeœniej jednak przedstawiciele resortu wskazywali na koniec marca.

Taki termin na decyzję strategicznš o włšczeniu atomu do polskiego miksu lub rezygnacji z programu podała ME premier Beata Szydło.

Minister energii już teraz zasygnalizował, że koszt inwestycji w połowie pokryliby inwestorzy branżowi ze spółek energetycznych. Przypomnijmy, że największe udziały w atomowej spółce PGE EJ 1 (70 proc) posiada PGE. Po 10 proc. majš zaœ Enea, Tauron i KGHM. - Wtedy na kolejne 50 proc. znaleŸlibyœmy inwestorów instytucjonalnych nie tylko na Zachodzie, ale także i w kraju - uważa Tchórzewski. -  W perspektywie 2030 r. mógłby stanšć pierwszy blok z planowanej na trzy bloki elektrowni - dodał minister.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL