Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

#RZECZoBIZNESIE: Jacek Szymczak: Ciepłownictwo efektywnie walczy ze smogiem

tv.rp.pl
Ciepłownictwo jest bardzo racjonalnym i efektywnym narzędziem do walki z niskš emisjš. Z punktu widzenia niskiej emisji jesteœmy bezemisyjni – mówi Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Goœć zaznaczył, że w przypadku biznesu ciepłowniczego zwiększonej sprzedaży ciepła nie widać od razu na rachunkach. - Nawet 2 tygodnie z ujemnymi temperaturami nie wpływajš znaczšco na wynik finansowy przedsiębiorstw, ani na podwyżkę cen ciepła systemowego. Rozliczamy się w cyklach rocznych – tłumaczył Szymczak.

Podkreœlił, że nie ma odwrotu przed racjonalnym zużyciem energii, w tym cieplnej.

- Nigdy jako branża nie byliœmy przeciwko termomodernizacji. Nawet współpracujemy z odbiorcami i pomagamy termomodernizować budynki. Najważniejsze jest to, żeby odbiorcy byli zadowoleni z produktu. Oczywiœcie sprzedamy mniej ciepła, ale zbudujemy sobie markę i będziemy mogli pozyskiwać nowych odbiorców – mówił.

Szymczak zauważył, że sš specjalne programy, w których firmy zrzeszone w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie pracujš z odbiorcami, żeby w sposób racjonalny i przewidywalny zużywać ciepło. - Daje to możliwoœć inwestycji, które pozwolš racjonalizować w sposób ekonomicznie uzasadniony produkcję i sprzedaż ciepła – ocenił.

Goœć podkreœlił, że jako kraj mamy jeden z najbardziej rozwiniętych sektorów ciepłownictwa systemowego w całej UE. - Mamy zainstalowanych mocy ponad 55 tys. MW termicznych, ponad 21 tys. km sieci ciepłowniczych, w prawie 450 miastach funkcjonujš systemy, ok. 15 mln Polaków korzysta z ciepła systemowego. Udział naszego sektora w miastach to ok. 60 proc. - wyliczał.

Przyznał, że jako sektor ciepłownictwa jest bardzo racjonalnym i efektywnym narzędziem do walki z niskš emisjš. - Dzięki temu ten sektor będzie się rozwijał - mówił Szymczak.

- Nasze Ÿródła emitujš kilkadziesišt razy mniej pyłów zawieszonych w porównani do indywidualnych palenisk. Prawie 100 razy mniej benzoalfapirenu. Z punktu widzenia niskiej emisji jesteœmy bezemisyjni – dodał.

Szymczak przyznał, że sektor jest w stanie też redukować wysokš emisję. - Wszystkie gazy cieplarniane, metan, dwutlenek węgla, zwišzki siarki, tlenki węgla i azotu. Do 2025 r. nasze Ÿródła będš spełniać wszystkie wymagane normy – prognozował.

Szymczak zaznaczył, że celem sektora jest, aby sieć w Polsce była rozwinięta powyżej 60 proc. i miała nawet do 80 proc. udziału w miastach.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL