Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Coraz ciemniej nad Ukrainš

Bloomberg
Władze w Kijowie nakazały regionom ograniczać zużycie pršdu i ciepłej wody. Elektrociepłownie mogš stanšć do końca miesišca.
Wczoraj wprowadzony stan wyjštkowy w energetyce Ukrainy nie poprawił sytuacji i dziœ rzšd w Kijowie zobowišzał władze w regionach do zmniejszenia zużycia pršdu czyli wyłšczenia wszystkiego czego się da. Elektrowniom brakuje antracytu, wydobywanego w Donbasie. Ale to nie działania wojenne w tym regionie uniemożliwiajš dowóz węgla, ale blokada linii kolejowych, na których utknęły transporty z węglem, zorganizowana przez samych Ukraińców, w tym parlamentarzystów. Blokada rozpoczęła się pod koniec stycznia na trasie Ługańsk–Popasna, a następnie rozszerzyła się o dwa kolejne połšczenia kolejowe. Blokujšcy linie kolejowe domagajš się całkowitego zerwania współpracy handlowej z samozwańczymi „republikami" w Donbasie (doniecka i ługańska) oraz zwolnienia przez bojowników ukraińskich jeńców.
Jak podkreœla Tadeusz Iwański ekspert Oœrodka Studiów Wschodnich: - Postulaty te cieszš się poparciem w ukraińskim społeczeństwie i zapewne jest to powodem, dla którego Kijów nie podjšł próby likwidacji blokady. Choć dostawy węgla z separatystycznej częœci Donbasu sš zgodne z prawem, częœć surowca przewożona jest nielegalnie z ominięciem kontroli i rejestracji, co służy celom korupcyjnym - zwraca uwagę Iwański. Na potrzeby produkcji pršdu i ogrzewania Ukraina spala rocznie 24 mln ton węgla, w tym 9 mln ton antracytu. 13 lutego na składach elektrowni cieplnych i elektrociepłowni znajdowało się 842 tys. ton surowca grupy antracytowej. Wprowadzenie stanu wyjštkowego w sektorze energetycznym, choć nie jest decyzjš bezprecedensowš (ostatni raz został wprowadzony grudniu 2015 roku), zwiększa prawdopodobieństwo okresowych wyłšczeń pršdu i ogrzewania (najbardziej zagrożone sš obiekty przemysłowe i duże miasta, jak Kijów, Czernichów i Charków). Postanowienie rzšdu o ograniczeniach zużycia, umożliwia redukcję œredniodobowego spalania antracytu z 30 tys. ton do 20 tys. ton, co oznacza, że zapasów wystarczy na 40 dni. Pod warunkiem, że szefowie regionów wywišżš się z polecenia. Polski ekspert zwraca uwagę na zaniechania ukraińskiego rzšdu: Deficyt węgla antracytowego nie wynika jedynie z blokady. Od utraty kontroli nad częœciš Donbasu w 2014 roku i okresowych wyłšczeń pršdu w listopadzie–grudniu tego roku Kijów nie podjšł działań na rzecz ograniczenia uzależnienia od dostaw z tych terenów poprzez zakontraktowanie antracytu w RPA, Australii czy USA lub transformacji bloków węglowych na węgiel grupy gazowej. W perspektywie miesišca jedynš alternatywš dla dostaw węgla z Donbasu jest zakup surowca z Rosji lub wznowienie importu energii z tego kraju (co minister energetyki Ihor Nasałyk wykluczył). Jeœli tak się nie stanie, a blokada nie zostanie zlikwidowana, można oczekiwać ograniczeń w dostawach pršdu.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL