Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Mocno spada kurs PKN Orlen

Bloomberg
Inwestorzy obawiajš się, że nowy zarzšd zaangażuje koncern w realizację nierentownych, długotrwałych i drogich projektów spoza branż w których działa grupa.

W pištek przed godz. 14:00 kurs akcji PKN Orlen spadał nawet o ponad 8,2 proc., czyli do 96,18 zł. Ostatnio tak nisko walory płockiego koncernu były wyceniane na poczštku marca ubiegłego roku, a więc w trakcie trendu wzrostowego, który jesieniš wywindował ceny papierów do rekordowych poziomów.

Dziœ PKN Orlen tanieje najmocniej spoœród spółek zaliczanych do indeksu WIG20. Częœciowo jest to „zasługa" ogólnych, nie najlepszych nastrojów panujšcych na GPW. Decydujšcy wpływ na notowania majš jednak zmiany, jakie zaszły w zarzšdzie spółki, oraz możliwe w przyszłoœci angażowanie firmy w projekty niekoniecznie zwišzane z jej podstawowym biznesem. Chodzi zwłaszcza o włšczenie płockiej spółki w budowę elektorowi atomowej w Polsce.

Analitycy powszechnie krytykujš takie pomysły. - Co do zasady projektami energetycznymi, w tym budowš nowego bloku jšdrowego, powinny zajmować się spółki energetyczne. PKN Orlen niewštpliwie nie jest podmiotem z tej branży, a posiadane jednostki wytwarzajšce ciepło i pršd wykorzystuje głównie na potrzeby własne - mówi Krzysztof Pado, analityk DM BDM.

Jego zdaniem nowy zarzšd płockiego koncernu powinien skupić się na podstawowej działalnoœci grupy. Szczególnie wskazane wydajš się inwestycje w segmencie petrochemicznym. Jest to biznes, który cišgle daje możliwoœć osišgania stosunkowo wysokich marż. PKN Orlen powinien też rozbudowywać sieć stacji paliw. Ponadto grupa na dotychczasowym poziomie może inwestować w działalnoœć rafineryjnš oraz w poszukiwania i wydobycie ropy i gazu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL