Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Smog: pakiet działań zwalczajšcych emisję pyłów jest bardzo liberalny

123RF
Pakiet działań, które majš ograniczyć emisję pyłów, okazuje się zaskakujšco liberalny. Nie eliminuje węgla najgorszej jakoœci, czego oczekujš walczšce o czyste powietrze samorzšdy.

Ani konsultowana właœnie nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakoœci paliw, ani towarzyszšce jej rozporzšdzenia nie przewidujš postulowanego przez samorzšdy zakazu sprzedaży odpadów węglowych, czyli mułów i flotokoncentratów (tzw. flotów), klientom detalicznym. Spalanie tych najgorszej jakoœci paliw w domowych piecach najbardziej przyczynia się do smogu, który w zimowe bezwietrzne dni podtruwa Polaków. Przygotowane przez Ministerstwo Energii projekty sš zaskakujšco liberalne: w porównaniu z propozycjami sprzed dwóch lat złagodzono np. parametry zawartoœci popiołów w najgorszych rodzajach węgla.

Inne kraje już się uporały z flotami i mułami. – Te paliwa sš w Republice Czeskiej od kilku lat zakazane – mówi Łukasz Horbacz z Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW). Czesi eksportujš je więc do Polski, kilkaset tysięcy ton rocznie. – Większoœć na Œlšsk i do Małopolski – dodaje.

Polityczny kompromis

Organizacje pozarzšdowe zapowiadajš, że w trwajšcych właœnie konsultacjach domagać się będš wprowadzenia ustawowego zakazu sprzedaży odpadów węglowych gospodarstwom domowym. – Projekty noweli ustawy i rozporzšdzeń de facto nie regulujš tego, czym Kowalski będzie palił w piecu – uważa dr hab. Leszek Pazderski z Greenpeace Polska. Tak jego zdaniem można rozumieć nowe przepisy. – One mówiš tylko o jakoœci paliw spalanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, które akurat majš filtry i sš przygotowane do spalania mułów i flotów – dodaje.

Według dr. Aleksandra Sobolewskiego, dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW, podlega Ministerstwu Energii), oczekiwania ekologów i samorzšdów szły o wiele dalej. Pokazuje to przyjęta niedawno przez małopolski sejmik uchwała antysmogowa zakazujšca palenia mułami i flotami już w przyszłym sezonie i nakazujšca wymianę kotłów. – Projekty ministra energii sš próbš znalezienia kompromisu między interesami branży górniczej, gdzie waży się los miejsc pracy, a interesem ogółu – uważa Sobolewski. Jak dodaje, mimo wszystko jest postęp, bioršc pod uwagę, że projekt parametrów jakoœciowych leżał w zamrażarce od wielu miesięcy. – Jesteœmy na poczštku drogi (konsultacje trwajš do 21 lutego – red.). Wierzę, że docelowo rozporzšdzenia będš miały inny kształt i sprzedaż najgorszych węgli zostanie zakazana – dodaje Sobolewski.

– Polityka nie pozwoliła podjšć drastycznych decyzji, na które już dziœ sš gotowe samorzšdy – uważa Marek Œcišżko, były dyrektor IChPW, dziœ profesor w Akademii Górniczo-Hutniczej. Wskazuje na idšcš w tym kierunku propozycję uchwały antysmogowej z województwa œlšskiego, ale zauważa, że w sprawie smogu społeczeństwo jest podzielone, skoro jego częœć stanowiš np. górnicy.

Nawet sprzedawców węgla dziwi jednak, że propozycja ministra energii nie eliminuje odpadów węglowych. – Górnictwo już dojrzało do tego i oczekiwało, że taki zapis zostanie wprowadzony. Według naszej wiedzy sektor prowadził już nawet rozmowy z elektrowniami, które majš odpowiednie filtry i sš przygotowane do spalania takich paliw – twierdzi Łukasz Horbacz z IGSPW.

Eliminacja węgla najgorszej jakoœci nie stanowiłaby też uszczerbku w całkowitych przychodach sektora. Izba szacuje, że ze sprzedaży mułów i flotów (682 tys. ton rocznie trafia do gospodarstw domowych) górnictwo osišga tylko 60 mln zł przychodów.

Brunatny kłopot

Co ciekawe, Ministerstwo Energii pominęło w regulacjach węgiel brunatny. A to trzeci rodzaj paliwa emitujšcy najwięcej pyłów zawieszonych. Nie uwzględniono go ani w rozporzšdzeniach, ani w ustawowej definicji paliw stałych. Być może to niedopatrzenie, ale nie było go też w propozycji sprzed dwóch lat.

Tymczasem węgiel brunatny nie jest spalany wyłšcznie w elektrowniach przy kopalniach odkrywkowych, ale trafia na wolny rynek. W małych miejscowoœciach w całej Polsce, nawet na Roztoczu, można znaleŸć ogłoszenia oferujšce jego sprzedaż gospodarstwom domowym. – Jeœli węgiel brunatny zostanie pominięty, to nie wyeliminujemy problemu smogu – przestrzega Horbacz. Według IGSPW większoœć z miliona ton węgla importowanego rocznie z Czech to właœnie paliwo brunatne.

Zapytaliœmy resorty energii i œrodowiska o budzšcš kontrowersje łagodnš formę antysmogowych regulacji. Do zamknięcia tego numeru „Rzeczpospolitej" nie otrzymaliœmy odpowiedzi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL