Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Gazoport przyjšł już 25 statków

123rf.com
Do tej pory drogš morskš trafiło do Polski 2,9 mld m szeœc. surowca po regazyfikacji. W tym roku dostawy będš realizowane znacznie częœciej niż dotychczas.

Państwowy Gaz-System, który za poœrednictwem Polskiego LNG kontroluje gazoport w Œwinoujœciu poinformował, że do polskiego terminalu dostarczono już ponad 5 mln m szeœc. skroplonego gazu ziemnego (LNG). To około 2,9 mld m szeœc. surowca po zmianie jego stanu z ciekłego na gazowy. Pierwszy transport miał miejsce w grudniu 2015 r. i był przeznaczony do rozruchu nowych instalacji.

W tym roku zakończył się rozładunek kolejnego zbiornikowca LNG. To już 25. tego typu statek. Dostarczył on ponad 200 tys. m szeœc. LNG. To zbiornikowiec LNG typu Q-flex, który pojawiał się do tej pory w Œwinoujœciu mniej więcej raz w miesišcu. W tym roku będš rozładowywane dwa razy częœciej.

Gaz-System informuje, że obecnie wdrażany jest w życie projekt rozbudowy gazoportu, który stanowi częœć kompleksowej strategii rozwoju grupy kapitałowej. Po rozbudowie istniejšcego układu tzw. regazyfikatorów SCV o kolejne jednostki, gdzie zachodzi proces zmiany stanu skupienia gazu z płynnego na gazowy, wzrosnš moce regazyfikacyjne terminalu z obecnych 5 mld m szeœc. do 7,5 mld m szeœc. błękitnego paliwa rocznie. Takie iloœci majš pozwolić zaspokoić połowę polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny.

Dodatkowo projekt rozbudowy zakłada powstanie kolejnego nabrzeża, które umożliwi realizację kolejnych usług. Chodzi o załadunek i rozładunek zbiornikowców małej i œredniej skali, przeładunek LNG ze statku przy nabrzeżu rozładunkowym na statek przy nabrzeżu przeładunkowym, załadunek jednostek bunkrujšcych skroplony gaz oraz bunkrowanie gazu.

Zarzšd Gaz-Systemu wydał również spółce Polskie LNG rekomendację dotyczšcš rozpoczęcia prac projektowych i przygotowawczych, których realizacja umożliwi przeładunek skroplonego gazu do kriogenicznych kontenerów ISO i cystern kolejowych. W ramach planowanej inwestycji na terenie terminalu powstanie również bocznica kolejowa wraz z infrastrukturš przeładunkowš skroplonego gazu. Projekt rozbudowy zakłada wykorzystanie unijnych dotacji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL