Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energetyka

Państwowa Enea chce prywatnej Bogdanki

Fotorzepa
Poznańska grupa energetyczna ogłosiła wezwanie na zakup akcji najefektywniejszej kopalni w kraju. Kolejnym krokiem może być przejęcie państwowego Katowickiego Holdingu Węglowego.

Najpierw wypowiedzenie długoterminowej umowy z Lubelskim Węglem Bogdanka na dostawy węgla, co spowodowało gwałtowny spadek jego notowań na warszawskiej giełdzie, a póŸniej ogłoszenie wezwania na niemal 65 proc. akcji tej spółki. Te działania kontrolowanej przez Skarb Państwa poznańskiej grupy Enea wyglšdajš na misternie przygotowanš strategię.

Wštpliwoœci

Na rynku od razu pojawiły się spekulacje o możliwej manipulacji kursem Bogdanki. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego.

– Nie jest to manipulacja akcjami, o której mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W szczególnoœci zgodnie z ustawš manipulacja informacjš to rozpowszechnianie informacji fałszywych i nierzetelnych – wyjaœnia Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.

Zarzuty odpiera Krzysztof Zamasz, prezes Enei. – Działamy transparentnie i zgodnie z prawem. Wezwanie i wypowiedzenie umowy to dwa różne zdarzenia, które wynikały z rekomendacji różnych zespołów pracujšcych w ramach Enei – zapewnia Zamasz. Zaznacza też, że cena w wezwaniu, która wynosi 67,39 zł za akcję, odpowiada szeœciomiesięcznej œredniej i krótkotrwały spadek kursu Bogdanki nie miał na niš istotnego wpływu.

Enea, wypowiadajšc umowę z Bogdankš nie tylko zachwiała kursem węglowej spółki, ale też postawiła pod œcianš jej akcjonariuszy. Otwarte fundusze emerytalne, które sš głównymi właœcicielami Bogdanki, majš bowiem dwa wyjœcia: albo zgodzš się sprzedać udziały w węglowej firmie po dzisiejszej cenie, albo ryzykujš, że pozostanš z papierami spółki, która choć wydobywa węgiel najtaniej w Polsce, to nie będzie miała komu go sprzedać. Próba załatania dziur po kontrakcie z Eneš może bowiem się okazać karkołomnym zadaniem.

– Enea wywarła presję na akcjonariuszy Bogdanki i to ona rozdaje karty – mówi Piotr Nawrocki, analityk Vestor DM.

Skrajne opinie

O zainteresowaniu Enei Bogdankš pisaliœmy już kilkakrotnie. Większoœć analityków przekonuje, że to dobry ruch z punktu widzenia obu firm, bo spółki od dawna ze sobš współpracujš. Lubelski węgiel zasila należšcš do poznańskiej grupy elektrownię w Kozienicach.

– Enea zabezpiecza swoje dostawy węgla i kupuje najbardziej efektywnš kopalnię węgla w Polsce, do tego dziœ bardzo taniš. Bogdanka zaœ – trafiajšc do grupy Enea – poprawia bezpieczeństwo swojego biznesu – komentuje Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŒ.

Pojawiajš się też odmienne głosy przekonujšce, że kupowanie dziœ aktywów węglowych nie ma ekonomicznego sensu.

Dla powodzenia wezwania kluczowe znaczenie będzie miała postawa otwartych funduszy emerytalnych. Szacuje się, że zaangażowanie OFE w akcjonariacie kopalni przekracza 60 proc. Największym właœcicielem Bogdanki jest Aviva OFE, która kontroluje 15 proc. jej akcji. Przedstawiciele funduszu analizujš propozycję Enei.

– Nasze pierwsze wrażenie jest takie, że zaproponowana cena nie odzwierciedla prawdziwej wartoœci spółki – uważa Marcin Żółtek, dyrektor inwestycyjny i członek zarzšdu Aviva PTE.

W tle ratunek KHW

Jak wynika z naszych informacji, resort skarbu miał się zgodzić na zakup przez poznańskš grupę Bogdanki pod jednym warunkiem: Enea przejmie też pogršżony w kłopotach państwowy Katowicki Holding Węglowy. Nie jest tajemnicš, że KHW poszukuje inwestora wœród energetycznych grup. Z ostatnich wypowiedzi ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego wynika, że prace nad dokapitalizowaniem węglowego holdingu sš na ukończeniu.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita", jeden ze scenariuszy zakłada, że Enea najpierw przejmie Bogdankę, a następnie ta węglowa spółka miałaby kupić KHW. Atutem KHW ma być wysoka jakoœć węgla i duży udział w tzw. miksie sprzedażowym węgla grubego, spalanego w domowych piecach. Takiego asortymentu Bogdanka nie ma. Według nieoficjalnych informacji Enea już teraz wspiera KHW, płacšc przed terminem za zamówiony węgiel.

Włodzimierz Karpiński, były minister Skarbu Państwa

Wezwanie Enei zapewni jej stabilne dostawy paliwa na trudnym rynku węgla i pozwoli na optymalizację kosztów. Dla Bogdanki oznacza to stabilnš perspektywę rozwoju. Pomimo unijnej polityki klimatycznej Europie będzie trudno odejœć od węgla, a polityka Brukseli w tej kwestii nie jest przecież niezmienna. Dziœ nawet Niemcy, którzy majš plan budowy odnawialnych Ÿródeł energii, realizujš dziesięć projektów bloków na paliwa kopalne. Polska ma program inwestycji w nowoczesne bloki, dzięki któremu uzupełnimy wyłšczane moce mniejszych jednostek.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL