Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energetyka

PGE: Wyższa EBITDA, niższy zysk kwartalny

materiały prasowe
Ponad 2,2 mld zł zysku EBITDA miała Polska Grupa Energetyczna w pierwszym kwartale 2018 r. Zysk netto jednostki dominujšcej sięgnšł w tym czasie 959 mln zł, czyli 0,51 zł na akcję.

Dla porównania w analogicznym okresie ub.r. czysty zarobek PGE przypadajšcy akcjonariuszom jednostki dominujšcej wynosił 964 mln zł, a EBITDA prawie 1,95 mld zł.

Szacowana EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna wyniosła w I kwartale 2018 roku sięgała blisko 1,29 mln zł, dystrybucja dała 638 mln zł, obrót - 189 mln zł, a segment energetyki odnawialnej -114 mln zł.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2018 r. wyniosła około 17,7 TWh. PGE dystrybuowało 9,2 TWh energii, a do odbiorców finalnych sprzedano 10,5 TWh oraz 23,5 PJ ciepła.

Œrednia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment energetyki konwencjonalnej w I kwartale 2018 wyniosła 172,2 zł/MWh (w ujęciu porównywalnym, bez nabytych aktywów).

Sš to szacunkowe wyniki. Te audytowane będš w raporcie kwartalnym 15 maja.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL